Domů Témata Zdravotnictví Reforma psychiatrické péče v České republice

Reforma psychiatrické péče v České republice

V roce 2013 byla schválena strategie Reformy psychiatrické péče v ČR.

V rámci reformy jsou iniciovány systémové, organizační a legislativní změny vedoucí k nastavení odpovídajících úhradových mechanismů a k zavedení pevné a jasně strukturované meziresortní spolupráce nejenom v oblasti sociálních služeb ale i v oblastech pracovního trhu, školství, justice či bezpečnosti:
 
V květnu 2018 vznikla v rámci Karlovarského kraje „Koordinační skupina Karlovarského kraje pro zajištění změn v systému péče o osoby s duševním onemocněním“.
 
Brožura "Práva pacientů a jak se jich domoci"
 
Adresář ambulantních psychiatrů, klinických psychologů, sexuologů, ale i jiných lékařů v našem kraji a v  celé ČR:
 
V Karlovarském kraji je regionálním konzultantem:
 
Bc. Edit Kunertová, DiS.​
regionální konzultant - Karlovarský kraj
Reforma psychiatrické péče - projekt Deinstitucionalizace
Ministerstvo zdravotnictví ČR
 
 
Za stránku zodpovídá Ing. Šárka Ištvánová
Datum aktualizace 3. 8. 2023 - 09:20