Za stránku zodpovídá Bc. Špindlerová Romana, DiS. Mgr. Martin Biša