Domů Karlovarský kraj O kraji Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN

Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Zdravotnictví

Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN

 
Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01252
 
Příjemcem dotace je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou:
 • Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 • Oblastní sdružení Českého červeného kříže Karlovy Vary
 • Sdružení tělesně postižených Západočeského výběžku


Podstatou projektu je prostřednictvím doplnění a obměny přístrojového vybavení nezbytného pro zajištění kvalitní specializované a akutní péče v Karlovarské krajské nemocnice a.s. (nemocnicích Karlovy Vary a Cheb), zajistit optimalizaci péče o pacienty v obou nemocnicích, a to na kvalitativně vyšší úrovni oproti stávajícímu stavu, kdy je tato péče poskytována prostřednictvím poruchového, technicky i morálně zastaralého vybavení (resp. některé potřebné vybavení chybí) a přispět tak ke zkvalitnění péče a standardům odpovídajícím současné době. 

Projekt „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN“ představuje další fázi procesu modernizace a doplnění přístrojového vybavení pro zajištění specializované a akutní péče v nemocnici v Karlových Varech, která navazuje na výstavbu a zprovoznění nového Pavilonu akutní medicíny (PAM) v roce 2012. Vytváří logické a účelné propojení a synergické efekty s projektem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN“, na který Karlovarská krajská nemocnice a.s. čerpá dotaci v rámci EU fondů.
 
Z celkového počtu 30 druhů zdravotnických přístrojů lze uvést např.:
 • CT
 • Anesteziologický přístroj
 • Telemetrický systém
 • Elektrokoagulační přístroj
 • Stacionární RTG přístroj
 • Mobilní rentgen
 • Endoskopická sestava
 • Laparoskopická věž – sestava
 • Videolaryngoskop
 • Sestava operačních endoskopů
 • Plicní ventilátor
 • atd.
 
Na jednotlivé přístroje byly realizovány veřejné zakázky na dodávky zdravotnických přístrojů dle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Administrátorem těchto veřejných zakázek byla Karlovarská krajská nemocnice a.s.
 
Datum zahájení projektu: 8.10.2013
Datum zahájení veřejných zakázek na dodávky zdravotnických přístrojů: 23.9.2014
Datum ukončení projektu: 30.10.2015
 
K datu ukončení projektu byly úspěšně ukončeny veškeré veřejné zakázky na dodávky zdravotnických přístrojů, byly instalovány veškeré zdravotnické přístroje a předány do užívání jednotlivým oddělením Karlovarské krajské nemocnici a.s., nemocnicím v Karlových Varech a v Chebu. 
 
Celkové náklady na projekt byly poskytovatelem dotace schváleny ve výši 40 000 000 Kč. Úspěšnou realizací veřejných zakázek se podařily snížit pořizovací ceny zdravotnických přístrojů cca o 7 mil. Kč.
Celkové náklady projektu byly ve výši 32 851 202 Kč, z čehož dotace ERDF (EU dotace) jsou ve výši 27,9 mil. Kč a vlastní podíl Karlovarského kraje je ve výši 4,9 mil. Kč.
Za stránku zodpovídá Petr Lamač
Datum aktualizace