Domů Krajský úřad Metodiky, předpisy, kontroly a interní audit Metodiky pro příspěvkové organizace Předpisy a další dokumenty Karlovarského kraje pro organizace zřízené Karlovarským krajem

Předpisy a další dokumenty Karlovarského kraje pro organizace zřízené Karlovarským krajem

 

Seznam dalších vnitřních předpisů s působností vůči organizacím zřízeným Karlovarským krajem

  • Předpis rady č. PR 04/2024, Pravidla pro poskytování dotací a jejich administrace
  • Předpis rady č. PR 01/2024, pro řešení případů odpovědnosti za škodu
  • Předpis rady č. PR 05/2022, Pravidla pro hodnocení a odměňování ředitelů příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem
  • Předpis rady č. PR 04/2022, Pravidla pro přípravu a uzavírání smluv Karlovarským krajem a jejich evidenci
  • Předpis rady č. PR 01/2016, Pravidla pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Karlovarského kraje
  • Předpis rady č. PR 06/2003, Pravidla pro užívání státních a krajských symbolů

 

Znění vnitřních předpisů Karlovarského kraje včetně jejich příloh


 

Za stránku zodpovídá Bc. Pavel Lehocký
Datum aktualizace