Kontroloři

Eva Hlaváčková

Eva Hlaváčková (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000048, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Martina Holečková

Ing. Martina Holečková (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000049, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Alena Přibylská

Alena Přibylská (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000050, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Petra Svejkovská

Ing. Petra Svejkovská (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000109, platnost: 9.2.2018
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Milan Novotný

Milan Novotný (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000110, platnost: 9.2.2018
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Aleš Roubíček

Bc. Aleš Roubíček (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000155, platnost: 15.5.2021
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Michal Tichý

Mgr. Michal Tichý (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000191, platnost: 5.4.2023
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Petr Noha

Ing. Petr Noha (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000214, platnost: 25.9.2017
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Miroslav Hrouda

Miroslav Hrouda (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000215, platnost: 25.9.2017
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ondřej Mertl

Bc. Ondřej Mertl (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000216, platnost: 25.9.2017
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Jaroslav Kyselý

Ing. Jaroslav Kyselý (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000217, platnost: 25.9.2017
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Milan Novotný

Milan Novotný (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000218, platnost: 25.9.2017
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Eva Hlaváčková

Eva Hlaváčková (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000285, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Martina Holečková

Ing. Martina Holečková (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000286, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Alena Přibylská

Alena Přibylská (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000287, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Josef Vaněk

Josef Vaněk (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000352, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Miroslav Hrouda

Miroslav Hrouda (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000394, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vladimír Malý

Mgr. Vladimír Malý (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000396, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Jana Matějková

Bc. Jana Matějková (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000398, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ondřej Mertl

Bc. Ondřej Mertl (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000399, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Petr Noha

Ing. Petr Noha (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000400, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Milan Novák

Ing. Milan Novák (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000401, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ivana Novotná

Ivana Novotná (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000402, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Milan Novotný

Milan Novotný (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000403, platnost: 23.3.2015
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Petra Svejkovská

Ing. Petra Svejkovská (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000546, platnost: 9.2.2018
oprávnění: k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Milan Novotný

Milan Novotný (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000547, platnost: 9.2.2018
oprávnění: k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaroslav Kyselý

Ing. Jaroslav Kyselý (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000632, platnost: 7.7.2016
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Aleš Roubíček

Bc. Aleš Roubíček (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000739, platnost: 19.5.2021
oprávnění: k výkon státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dana Ettlerová

Bc. Dana Ettlerová (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000746, platnost: 5.1.2018
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Michal Tichý

Mgr. Michal Tichý (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000874, platnost: 5.4.2023
oprávnění: k výkonu státního dozoru ve věcech odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Václav Kolář

Ing. Václav Kolář (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000975, platnost: 23.6.2021
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Michaela Sušaninová

Mgr. Michaela Sušaninová (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 000983, platnost: 21.11.2017
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Milan Novák

Ing. Milan Novák (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 001126, platnost: 9.2.2019
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Aleš Roubíček

Bc. Aleš Roubíček (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 001230, platnost: 10.9.2020
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Lenka Štanglová

Ing. Lenka Štanglová (Odbor dopravy a silničního hospodářství)

č. průkazu: 001231, platnost: 10.9.2020
oprávnění: k výkonu státního odborného dozoru ve věcech pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Věra Kasalová

Věra Kasalová (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200727, platnost: 1.1.2008
oprávnění: ke kontrole dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do krajských zastupitelstev; zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev; zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlalmentu ČR; zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu; zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

Libor Davídek

Ing. Libor Davídek (Odbor bezpečnosti a krizového řízení)

č. průkazu: 200741, platnost: 1.1.2008
oprávnění: ke kontrole připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákonů č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, č. 222/2000 Sb., o zajišťování obrany České republiky, č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), hospodaření a evidence prostředků poskytnutých obci na jednotku SDH, jako neinvestiční dotaci a příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje podle pravidel rady Karlovarského kraje Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek SDH obcí Karlovarského kraje.

Denisa Pelc

Ing. Denisa Pelc (Odbor zdravotnictví)

č. průkazu: 200769, platnost: 1.1.2008
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: ; zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Hana Šikolová

Ing. Hana Šikolová (Odbor regionálního rozvoje)

č. průkazu: 200773, platnost: 1.7.2008
oprávnění: dle § 172 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vstupovat na území Karlovarského kraje na cizí pozemky, na stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku a při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Martina Mifková

Bc. Martina Mifková (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200780, platnost: 1.7.2008
oprávnění: dle § 172 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vstupovat na území Karlovarského kraje na cizí pozemky, na stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku a při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Jaroslava Pokludová

Mgr. Jaroslava Pokludová (Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)

č. průkazu: 200781, platnost: 1.1.2008
oprávnění: dle ust. § 28 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči k výkonu stavebního dohledu při obnově národních kulturních památek a dle ust. § 34 odst. 1 cit. zákona ke vstupu do objektů a na ostatní nemovitosti, k provádění potřebných prací na ochranu kulturních památek, k požadování potřebných údajů a vysvětlení, k nahlížení do příslušných dokladů

Miroslava Loudová

Ing. Miroslava Loudová (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200834, platnost: 14.1.2010
oprávnění: dle § 172 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vstupovat na území Karlovarského kraje na cizí pozemky, na stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku a při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Jana Radová

Bc. Jana Radová (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200837, platnost: 14.1.2010
oprávnění: dle § 172 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vstupovat na území Karlovarského kraje na cizí pozemky, na stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku a při opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Alexej Kovačík

Mgr.Bc. Alexej Kovačík (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200847, platnost: 1.9.2010
oprávnění: provádět kontroly cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplnění, na území Karlovarského kraje a v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti, pokud není zvláštními předpisy stanoveno jinak: 10) a) vstupovat do všech prostorů kontrolovaných subjektů, b) nahlížet do účetních a jiných podkladů, c) požadovat od kontrolovaných subjektů vytvoření podmínek nezbytných pro výkon cenové kontroly. 10) zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění změn a doplnění

Ivana Kostová

Ivana Kostová (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200849, platnost: 1.6.2011
oprávnění: ke kontrole dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Hana Strnadová

Mgr. Hana Strnadová (Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)

č. průkazu: 200857, platnost: 28.5.2012
oprávnění: dle ust. § 28 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči k výkonu stavebního dohledu při obnově národních kulturních památek a dle ust. § 34 odst. 1 cit. zákona ke vstupu do objektů a na ostatní nemovitosti, k provádění potřebných prací na ochranu kulturních památek, k požadování potřebných údajů a vysvětlení, k nahlížení do příslušných dokladů

Michaela Lintemerová

Michaela Lintemerová (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200868, platnost:
oprávnění: ke kontrole dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Jaroslav Podlešák

Ing. Jaroslav Podlešák (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200879, platnost:
oprávnění: na základě zákona č. 76/2002 Sb.

Pavel Lehocký

Bc. Pavel Lehocký (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200884, platnost:
oprávnění: ke kontrole dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů; dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech; zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do krajských zastupitelstev; zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev; zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu; zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

Dagmar Klemáková

Bc. Dagmar Klemáková (Odbor kontroly)

č. průkazu: 200888, platnost: 11.12.2015
oprávnění: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Josef Švéda

Ing. Josef Švéda (Odbor kontroly)

č. průkazu: 200890, platnost: 11.12.2015
oprávnění: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Drahoslava Ježková

Ing. Drahoslava Ježková (Odbor kontroly)

č. průkazu: 200891, platnost: 11.12.2015
oprávnění: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Martina Zahrádková

Martina Zahrádková (Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu)

č. průkazu: 200894, platnost:
oprávnění: dle ust. § 28 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči k výkonu stavebního dohledu při obnově národních kulturních památek a dle ust. § 34 odst. 1 cit. zákona ke vstupu do objektů a na ostatní nemovitosti, k provádění potřebných prací na ochranu kulturních památek, k požadování potřebných údajů a vysvětlení, k nahlížení do příslušných dokladů

Kateřina Kubaschová

Kateřina Kubaschová (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200895, platnost:
oprávnění: dle ust. § 28 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči k výkonu stavebního dohledu při obnově národních kulturních památek a dle ust. § 34 odst. 1 cit. zákona ke vstupu do objektů a na ostatní nemovitosti, k provádění potřebných prací na ochranu kulturních památek, k požadování potřebných údajů a vysvětlení, k nahlížení do příslušných dokladů

Lucie Mildorfová

Mgr. Lucie Mildorfová (Odbor legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad)

č. průkazu: 200898, platnost: 26.4.2019
oprávnění: ke kontrole dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů; dle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech; zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do krajských zastupitelstev; zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do obecních zastupitelstev; zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR; zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu; zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky.

Helena Hejnová

Mgr. Helena Hejnová (Odbor kontroly)

č. průkazu: 200916, platnost: 18.9.2023
oprávnění: plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, trestního řádu nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže

František Kamarád

Bc. František Kamarád (Odbor sociálních věcí)

č. průkazu: 200917, platnost: 18.9.2023
oprávnění: plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, trestního řádu nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Miluše Merklová

Mgr. Miluše Merklová (Odbor sociálních věcí)

č. průkazu: 200918, platnost: 18.9.2023
oprávnění: plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, trestního řádu nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Julie Nesilovská

Ing. Julie Nesilovská (Odbor sociálních věcí)

č. průkazu: 200919, platnost: 18.9.2023
oprávnění: plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, trestního řádu nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Šárka Jandorová

Mgr. Šárka Jandorová (Odbor sociálních věcí)

č. průkazu: 200920, platnost: 18.9.2023
oprávnění: plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, trestního řádu nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Iveta Ryšková

Mgr. Iveta Ryšková (Odbor sociálních věcí)

č. průkazu: 200921, platnost: 18.9.2023
oprávnění: plnění všech úkolů orgánu sociálně-právní ochrany dětí a má oprávnění vykonávat všechna oprávnění podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, podle přímo použitelných předpisů Evropské unie a zvláštních právních předpisů, zejména podle občanského soudního řádu, trestního řádu nebo zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Karolína Málková

Bc. Karolína Málková (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200922, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Stanislava Zettlová

Stanislava Zettlová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200923, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Mária Stahorská

Ing. Mária Stahorská (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200924, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Václav Lupínek

Ing. Václav Lupínek (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200925, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Andrea Krýzlová

Mgr. Andrea Krýzlová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200926, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Edita Moudrá

Ing. Edita Moudrá (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200927, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Stanislav Smolík

Ing. Stanislav Smolík (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200928, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Jana Tymlová

Ing. Jana Tymlová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200929, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Vít Venhoda

Ing. Vít Venhoda (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200930, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Lucie Mrázová

Mgr. Lucie Mrázová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200931, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Klára Šešulková

Ing. Klára Šešulková (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200932, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Kateřina Zemanová

Mgr. Kateřina Zemanová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200933, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Veronika Hoffmanová

Mgr. Veronika Hoffmanová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200934, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Ulrika Lillová

Mgr. Ulrika Lillová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200935, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zdeňka Poláková

Ing. Zdeňka Poláková (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200936, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Jakub Suchý

Ing. Jakub Suchý (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200937, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Lucie Vavříková

Ing. Lucie Vavříková (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200938, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Martin Chochel

DiS. Martin Chochel (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200940, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů

Radoslav Brachtl

Ing. Radoslav Brachtl (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200941, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Jiří Raška

Ing. Jiří Raška (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200942, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Regina Martincová

Ing. Regina Martincová (Odbor životního prostředí a zemědělství)

č. průkazu: 200943, platnost: 1.2.2024
oprávnění: provádět kontrolu dodržování povinností vyplývajících z těchto právních předpisů: zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2000 Sb., zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů