Domů Karlovarský kraj O kraji Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Sociální oblast

Bližší informace o projektu, realizaci jednotlivých aktivit, aktualitách a plánovaných akcích naleznete na  webových stránkách věnovaným projektům Karlovarského kraje v oblasti rozvoje sociálních služeb.

 

Základní informace o projektu

Financování:  OPZ, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Délka projektu: 1. 7. 2016 - 31. 3. 2019
Rozpočet projektu: 11 405 686,25 Kč
Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK
Řízení a administrace projektu: Odbor řízení projektů KÚKK 

 

 Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020. Dalšími aktivitami projektu je vyhodnocení rozvojových plánů příspěvkových organizací Karlovarského kraje a tvorba nových rozvojových plánů na období 2018 - 2023, klíčování sociálních jevů a cílových skupin na území Karlovarského kraje včetně aktualizace potřebných kapacit sociálních služeb, revize a aktualizace systému hodnocení efektivity sociálních služeb v Karlovarském kraji, revize a aktualizace dokumentů pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb, dokumentů k financování sociálních služeb a dokumentů pro proces kontroly a registrace sociálních služeb, aktualizace dokumentu "Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením", vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách.

 

Cílová skupina

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi a dalších služeb na podporu sociálního začleňování.                                              
 

Hlavní aktivity projektu

Zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v KK na období 2018-2020 a akčních plánů.
Vyhodnocení rozvojových plánů příspěvkových organizací KK a tvorba nových.
Klíčování sociálních jevů a cílových skupin na území KK včetně aktualizace potřebných kapacit sociálních služeb.
Revize a aktualizace systému hodnocení efektivity sociálních služeb v KK.
Revize a aktualizace dokumentů pro zařazení služeb do sítě služeb, dokumentů k financování služeb a dokumentů pro proces kontroly a registrace sociálních služeb.
Aktualizace dokumentu "Dlouhodobé směřování KK v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob se zdravotním postižením".
Vytvoření elektronického systému vykazování údajů o sociálních službách.
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace