Domů Karlovarský kraj Přehled veřejnoprávních smluv, právní předpisy Karlovarského  kraje

Přehled veřejnoprávních smluv, právní předpisy Karlovarského  kraje

Od 1. 1. 2022 jsou právní předpisy Karlovarského kraje (obecně závazné vyhlášky, nařízení) a další zákonem vyjmenované dokumenty nově zveřejňovány ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů - https://sbirkapp.gov.cz/, a to v souladu se zákonem č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Věstník právních předpisů Karlovarského kraje (do 31. 12. 2021) v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách :

Věstníky právních předpisů kraje    v databázi právního informačního systému ASPI

Seznam věstníků právních předpisů kraje - stejnopis v pdf - databáze ASPI

Úplné znění Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Datum aktualizace 20. 9. 2023 - 10:25