Domů Témata Kultura A Památková Péče Kultura Tradiční Lidová Kultura

Tradiční lidová kultura

 
Jevy nemateriální tradiční lidové kultury je nutné vnímat jako významné prvky historické paměti národa. Patří sem zejména hudba, tanec, lidová slovesnost, lidové divadlo, hry, obřady, obyčeje, zvyky, rozličné technologické dovednosti a postupy, lidová řemesla a lidová umělecká výroba. Ve všech těchto projevech se uchovávají a z generace na generaci tradují místně nebo regionálně vymezené vědomosti a zkušenosti každodenního materiálního a duchovního života lidí, povědomí sounáležitosti obcí, regionem nebo státem.
 

Pro Karlovarský kraj bylo zřízeno odborné pracoviště pro tradiční lidovou kulturu v Muzeu Cheb, příspěvkové organizaci Karlovarského kraje. Toto pracoviště je také odborným garantem, gestorem a koordinátorem péče o tradiční lidovou kulturu v našem regionu.

 

Za stránku zodpovídá Martin Karas
Datum aktualizace 7. 9. 2022 - 09:37