Domů Témata Sociální oblast Sociální práce

Sociální práce

Sociální práce na obcích a krajích

Sociální práce je přenesená působnost státu na územně samosprávné jednotky v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Sociální práce je profesionální aktivita, která je zaměřena na pomoc jednotlivců i skupin, jež se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a to např. v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlení a ochranu osoby před sociálním vyloučením. Sociální práce se také zaměřuje na osoby, které se nacházejí v hmotné nouzi.

Výkon činnosti sociální práce ve smyslu spolupráce s klientem je vždy dobrovolný a klient může tuto spolupráci kdykoliv ukončit.


Sociální pracovník

Je odborný pracovník, u něhož je předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pracovník je vázán mlčenlivostí a osobní údaje předává pouze se souhlasem klienta. Pomoc zprostředkovává zdarma a nezávazně.


Kdo se může na sociálního pracovníka obrátit s žádostí o pomoc

Sociální pracovník je připraven poskytnout pomoc a podporu každému, kdo se ocitne v obtížné životní situaci např.

 • Osoby se zdravotním postižením včetně osob s duševním onemocněním
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • Osoby s omezením svéprávnosti
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Osoby ohrožené rizikovým způsobem života
 • Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • Osoby, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, včetně osob bez přístřeší
 • Nezaměstnaní
 • Rodiny s dětmi v tíživé situaci
 • Senioři, kteří zůstali osamoceni nebo je pomoc osobou blízkou nemožná
 • Osoby, které se dostali do finanční tísně
 • Osoby nebo rodiny, kterým hrozí vážná újma na zdraví z důvodu nedostatku finančních prostředků
 • Osoby, které opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné péče
 • Osoby propuštěné z výkonu trestu
 • Uprchlíci atd.


V čem vám může např. sociální pracovník pomoci:

 • Poradenství či pomoc při vyplnění žádostí v oblasti dávek, které poskytuje Úřad práce České republiky (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory, humanitární dávka).
 • Poradenství v oblasti sociálních služeb – pomoc při výběru sociální služby, vyplnění a podání žádostí do jednotlivých druhů sociálních služeb.
 • Nezaměstnanost – poradenství při ztrátě zaměstnání.
 • Dluhová problematika – poradenství, popřípadě odkázání na poskytovatele sociální služby, který se dluhovou problematikou zabývá.
 • Sociální zabezpečení – pomoc při zajištění dávek důchodového a nemocenského pojištění, popřípadě zjištění dluhů na těchto dávkách.
 • Pomoc při zařízení dokladů – občanský průkaz, rodný list, pas atd.
 • Uprchlíci – např. poradenství v rámci LEX Ukrajina


Na jakém úřadu najdete sociálního pracovníka v Karlovarském kraji?

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Městský úřad Aš, Městský úřad Cheb, Magistrát města Karlovy Vary, Městský úřad Kraslice, Městský úřad Mariánské Lázně, Městský úřad Ostrov, Městský úřad Sokolov

Obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem

Městský úřad Chodov, Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Městský úřad Nejdek, Městský úřad Toužim, Městský úřad Žlutice

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí

 

Za stránku zodpovídá Bc. Ivana Teplá
Datum aktualizace 7. 11. 2023 - 09:50