EVVO pro školy

HRAZENÁ DOPRAVA NA EXKURZE 
DO ENVIRONMENTÁLNĚ ZAMĚŘENÝCH ZAŘÍZENÍ

 
Dne 06.03.2024 v 15:00 hodin byl ukončen příjem přihlášek na dotovanou dopravu do environmentálně zaměřených zařízení uvedených níže (ukončení se netýká dopravy do CEVOH Černošín). Přihlášky přijaté po ukončení příjmu nebudou zpracovány!
 

S přidělením dopravy můžete předběžně počítat, její potvrzení včetně kontaktu na dopravce obdržíte ale až cca 5 pracovních dní před konáním exkurze. V případě, že by byly v době konání Vámi domluvené exkurze finanční prostředky na dopravu již vyčerpány (finanční prostředky jsou rozdělovány postupně dle data konání exkurzí), obdržíte informaci o této skutečnosti s co největším časovým předstihem.
 

Projekt hrazené dopravy na exkurze EVVO je určen pro všechna školská zařízení v kraji (mateřské, základní, praktické, střední školy apod.), který umožňuje školám vydat se s dětmi na environmentálně vzdělávací výlet. Pedagogický doprovod a žáci si hradí vstupné a program ve vybraném zařízení, doprava je hrazena Karlovarským krajem.

 
Doprava je hrazena na exkurze do vybraných zařízení (viz níže) uskutečněné od 1. 4. 2024 do 29. 11. 2024, nebo do vyčerpání alokovaných prostředků (upřednostněny budou exkurze s dřívějším datem konání).

 
V letošním roce hradíme dopravu do těchto zařízení:


 

EXKURZE CEVOH ČERNOŠÍN
(Centrum environmentální výchovy 
odpadového hospodářství v Černošíně)

Doprava je hrazena na exkurze do vybraných zařízení (viz níže) uskutečněné od 1. 4. 2024 do 29. 11. 2024, nebo do vyčerpání alokovaných prostředků (upřednostněny budou exkurze s dřívějším datem konání).
 
Ukončení příjmu přihlášek bude oznámeno na této stránce. Přihlášky přijaté po ukončení příjmu nebudou zpracovány.
 

Prosíme o pečlivé prostudování postupu, jak si exkurzi a dopravu objednat (viz níže). Přihláškový systém je vytvořen z organizačních důvodů a také pro usnadnění komunikace mezi všemi zúčastněnými.

V případě neúplného vyplnění přihlášky na hrazenou dopravu, případně zaslání přihlášky / formuláře z předchozích let, vám doprava nebude poskytnuta!

Potvrzení dopravy vám bude oznámeno e-mailem 5 pracovních dní před termínem konání exkurze.
 

 

Zveřejněno 1. 3. 2024

   
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2023 "HRAJEME SI S ODPADY"
společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
 
Dne 18. prosince 2023 proběhlo slavnostní předání ocenění výhercům soutěže "Hrajeme si s odpady 2023" ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.
 
 
 
Zveřejněno 23.01.2024
Za stránku zodpovídá Ing. Adéla Dolanská
Datum aktualizace 6. 3. 2024 - 15:27