EVVO pro školy

HRAZENÁ DOPRAVA NA EXKURZE 
DO ENVIRONMENTÁLNĚ ZAMĚŘENÝCH ZAŘÍZENÍ

 
Dne 06.03.2024 v 15:00 hodin byl ukončen příjem přihlášek na dotovanou dopravu do environmentálně zaměřených zařízení. Přihlášky přijaté po ukončení příjmu nebudou zpracovány!
 

S přidělením dopravy můžete předběžně počítat, její potvrzení včetně kontaktu na dopravce obdržíte ale až cca 5 pracovních dní před konáním exkurze. V případě, že by byly v době konání Vámi domluvené exkurze finanční prostředky na dopravu již vyčerpány (finanční prostředky jsou rozdělovány postupně dle data konání exkurzí), obdržíte informaci o této skutečnosti s co největším časovým předstihem.


 

EXKURZE CEVOH ČERNOŠÍN
(Centrum environmentální výchovy 
odpadového hospodářství v Černošíně)

 

Dne 01.07.2024 v 10:00 hodin byl ukončen příjem přihlášek na dotovanou dopravu do CEVOH Černošín. Přihlášky přijaté po ukončení příjmu nebudou zpracovány!
 

S přidělením dopravy můžete předběžně počítat, její potvrzení včetně kontaktu na dopravce obdržíte ale až cca 5 pracovních dní před konáním exkurze. V případě, že by byly v době konání Vámi domluvené exkurze finanční prostředky na dopravu již vyčerpány (finanční prostředky jsou rozdělovány postupně dle data konání exkurzí), obdržíte informaci o této skutečnosti s co největším časovým předstihem.
 

Zveřejněno 1. 7. 2024

   
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2023 "HRAJEME SI S ODPADY"
společný projekt Karlovarského kraje a společnosti EKO-KOM, a.s.
 
Dne 18. prosince 2023 proběhlo slavnostní předání ocenění výhercům soutěže "Hrajeme si s odpady 2023" ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary.
 
 
 
Zveřejněno 23.01.2024
Za stránku zodpovídá Ing. Adéla Dolanská
Datum aktualizace