Domů Karlovarský kraj O kraji Podpora vybraných služeb sociální prevence II

Podpora vybraných služeb sociální prevence II

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Sociální oblast

Základní informace o projektu

Financování: Operační program Zaměstnanost, prioritní osa 3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Délka projektu: 38 měsíců (1. 9. 2019 - 31. 10. 2022)
Doba podpory sociálních služeb: 09/2019 – 06/2022
Odborný garant projektu: Odbor sociálních věcí KÚKK
Řízení a administrace projektu:  Odbor řízení projektů KÚKK
 
Hlavní cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby), účelnosti, kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb budou podpořeny osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi na celém území Karlovarského kraje. Za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce dojde k řešení jejich nepříznivé sociální situace.  
Finanční podporou (víceleté financování) těchto vybraných sociálních služeb se přispěje k dostupnosti, udržitelnosti a rozvoji potřebné sítě sociálních služeb na území Karlovarského kraje. Dalším cílem projektu je prověření metody hodnocení práce sociální služby s uživateli. Zjišťování nepříznivé sociální situace, mapování službou zjištěných a řešených potřeb uživatelů služeb bude řešeno prostřednictvím Regionálních karet vybraných druhů sociálních služeb.
 
Zhodnocení dosažení cíle projektu, tzn. zajištění dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb v Karlovarském kraji a efektivnosti (dopadu sociálních služeb) a účelnosti na řešení nepříznivé sociální situace uživatelů bude rovněž předmětem evaluace, která je klíčovou aktivitou č. 2 projektu.
 
Cílové skupiny:
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Osoby se zdravotním postižením
 
Aktivity projektu:
KA1 - Zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb:
1. Intervenční centra
2. Podpora samostatného bydlení
3. Sociálně terapeutické dílny
4. Sociální rehabilitace
 
KA2 - Evaluace
Aktivita řeší monitoring poskytovatelů sociálních služeb za účelem zjišťování efektivity poskytování
Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace