Domů Témata Zdravotnictví Motivační příspěvky na specializační vzdělávání praktických lékařů

Motivační příspěvky na specializační vzdělávání praktických lékařů

Motivační příspěvky určené na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie v Karlovarském kraji
 
  
Zastupitelstvo Karlovarského kraje usnesením č. ZK 567/12/23 ze dne 11.12.2023 schválilo Podmínky pro poskytování motivačních příspěvků Karlovarským krajem určených pro podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost/pediatrie.
 
 
 

Kontakty:

Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06  Karlovy Vary
 
Ing. Jitka Hloušková
+420 354 222 326
 
Ing. Šárka Ištvánová
+420 354 222 464
 
Za stránku zodpovídá Ing. Jitka Hloušková
Datum aktualizace