Domů Témata Sociální Oblast Sociální Záležitosti Zařazení Sociálních Služeb Do Sítě Sociálních Služeb

Zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb

 

Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2024 - 2026
 

Přehled (64 KB, XLS) sociálních služeb zařazených do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji


žádosti o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb je možné podat v termínu od 13. 9. 2023 do 27. 9. 2023
žádosti o zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb je možné podávat průběžně, od 13. 9. 2023

žádosti o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023 je možné podat v termínu od 14. 9. 2022 do 23. 9. 2022

sociální služby, které byly zařazeny do kategorie A sítě sociálních služeb pro období 2021 - 2023 na základě usnesení zastupitelstva č. ZK 308/12/20 ze dne 21. 12. 2020, a sociální služby, které byly zařazeny do kategorie A sítě sociálních služeb pro období 2022 - 2023 na základě usnesení zastupitelstva č. ZK 461/12/21 ze dne 13. 12. 2021, nepodávají žádosti o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023, poskytovatelé těchto sociálních služeb zašlou údaje o potřebné kapacitě sociálních služeb pro rok 2023 - v termínu od 14. 9. 2022 do 23. 9. 2022

bližší informace viz níže v Dodatku č. 1 k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023

 • Dodatek č. 1 (167,5 KB, DOC)k Pravidlům pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023
 • Formulář (258 KB, XLS)Žádost o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023
 • Vzor (112,5 KB, DOC)pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2023
 • Vzor (94,5 KB, DOC)dodatku k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023
 • Vzor (93 KB, DOC)dodatku k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2022 - 2023
 • Formulář (54 KB, DOC)Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce pro rok 2023
 • Formulář (58,5 KB, XLS)Aktualizace kapacit sociálních služeb v kategorii A sítě sociálních služeb pro rok 2023

 

Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2022

žádosti o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2022 - 2023 je možné podat v termínu od 6. 9. 2021 do 22. 9. 2021

 • výzva (71 KB, DOC)k podávání žádostí o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2022 - 2023
 • žádost (268,5 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2022 - 2023
 • vyjádření (54 KB, DOC)obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce

 

Sociální služby zařazené do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023

 

Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023

žádosti o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb je možné podat v termínu od 15. 9. 2020 do 2. 10. 2020

žádosti o zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb je možné podávat průběžně, od 15. 9. 2020

 • Vyhlášení (69 KB, DOC)Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023
 • Pravidla (200,5 KB, DOC)pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023
 • Žádost (288,5 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2021 - 2023
 • Vzor pověření (112,5 KB, DOC)k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
  • Specifikace služeb (41 KB, XLS)- příloha č. 1 pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Žádost (54,5 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Vzor pověření (82,5 KB, DOC)k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
  • Specifikace služeb (48 KB, XLS)- příloha č. 1 pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Formulář (52,5 KB, DOC)Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce

 

Aktualizace kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020

 

žádosti o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 je možné podat v termínu od 23. 9. 2019 do 7. 10. 2019

 • aktualizace-sit-2020.docxinformace k aktualizaci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020
 • výzva (69 KB, DOC)k podávání žádostí o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020
 • žádost (273,5 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020
 • vyjádření (52 KB, DOC)obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce

 

Sociální služby zařazené do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020

 • přehled (73,5 KB, XLS)sociálních služeb zařazených do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

 

Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020

žádosti o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb je možné podat v termínu od 14. 9. 2018 do 2. 10. 2018

žádosti o zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb je možné podávat průběžně, od 14. 9. 2018

 • Vyhlášení (67,5 KB, DOC)Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020
 • Pravidla (204,5 KB, DOC) pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020
 • Žádost (296 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020
 • Vzor pověření (112 KB, DOC)k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
  • Specifikace služeb (40,5 KB, XLS)- příloha č. 1 pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Žádost (54,5 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Vzor pověření (82 KB, DOC)k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
  • Specifikace služeb (48 KB, XLS)- příloha č. 1 pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Formulář (52 KB, DOC)Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce

 

Sociální služby zařazené do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2018:

 • Přehled (63,5 KB, XLS)sociálních služeb zařazených do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

 

Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 11. 9. 2017 do 29. 9. 2017

 • Vyhlášení (59 KB, DOC)Pravidel pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018
 • Pravidla (192,5 KB, DOC)pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018
 • Žádost (289 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2018
 • Vzor pověření (111,5 KB, DOC)k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
  • Specifikace služeb (35,5 KB, XLS)- příloha č. 1 pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Žádost (56,5 KB, XLS)o zařazení sociální služby do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Vzor pověření (80 KB, DOC)k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
  • Specifikace služeb (48 KB, XLS)- příloha č. 1 pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
 • Formulář (51,5 KB, DOC)Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby a ke spolufinancování sociální služby z rozpočtu obce

 

Sociální služby zařazené do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2017:

 • Přehled (76,5 KB, XLS)sociálních služeb zařazených do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

 

Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 12. 9. 2016 do 3. 10. 2016

 

Upřesňující informace k podávání žádostí o zařazení sociálních služeb do kategorie B sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji:

 

Sociální služby zařazené do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016:

 

Semináře pro poskytovatele sociálních služeb:

Ve dnech 21., 22., 23. 9. 2015 se uskutečnily pro poskytovatele sociálních služeb semináře zaměřené na pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a na poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb v roce 2016.

Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2016
 

žádosti je možné podávat ve lhůtě od 17. 9. 2015 do 5. 10. 2015

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Pilařová
Datum aktualizace 12. 12. 2023 - 12:56