CROSS-DATA

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
Cil3.jpgEFRE_tsch_gr.jpglogo_crossdata_small.jpg

Celý název projektu:

CROSS-DATA - přeshraniční datový management pro územní plánování (česko-saský informační systém územního plánování)

Ko-financování z EU:

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

  • Priortiní osa 1 - rozvoj společných rámcových podmínek v dotačním území
  • Oblast podpory 1.1 - kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje .

Doba realizace projektu:

1.3.2010 - 31.5. 2013

Lead partner:

Sächsisches Staatsministerium des Innem

Partneři projektu:

1) Sächsisches Landesamt für Umwelt Landwirtschaft und Geologie
2) Regionaler Planungsverband Südsachsen
3) Regionaler Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge
4) Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien
5) Karlovarský kraj
6) Ústecký kraj
7) Liberecký kraj                                                                                                                      

Popis projektu:

Projekt vytvoří společný webový vícejazyčný česko-saský informační systém územního plánování (dále jen "ISÚP") pro potřeby regionálního plánování a další uživatele územně relevantních dat (geoslužba). Orgány ÚP budou nabízet data pro příhraniční prostor stále aktuálně a homogenizovaně pomocí webových služeb ve společné prezentaci (geoportál). Nejprve budou řešeny základní otázky přeshraničního plánování a požadavky na systém. Pro provoz společných datových služeb budou specifikována rozhraní, homogenizovány způsoby grafického zobrazení a řešeny progémy komplatability. Tímto způsobem bude vytvořen přeshraniční informační systém pro ÚP, v němž budou data udržována částečně necentrálně a částečně centrálně. Orgány ÚP budou mít přístup k aktuálním informacím. Budou využity zkušenosti německo-polského informačního systému  ÚP: DP-PLIS.
Projekt je systémově rozdělen do několika pracovních balíčků, 1. podklady přeshraničního plánování, 2.plánování a koncepce ISÚP, 3. technická realizace ISÚP a 4. modelové projekty.
 

Náklady:

Celkem: 1 892 076,59 EUR (z toho Karlovarský kraj - 380.000,- EUR)

Více informací v přílohách:

    
Výstupy projektu:
V rámci pracovního balíčku zabývající se podklady přeshraničního plánování byla společně vytvořena dvojjazyčná brožura
 "Systém územního plánování v České republice a Svobodném státě Sasko", která popisuje systém územního plánování a strategického plánování.

Hlavním výstupem projektu je Česko - saský informační systém pro územní plánování, který společně HARMONIZOVANĚ zobrazuje územně plánovací data na českém a saském zemí. Tzn., že český uživatel vidí česká a saská data českým pohledem (českou legendou) a německý uživatel vidí německá a česká data opět německou legendou. Data jsou řazena do třech kategorií podle tříbarevného semaforu, který data řadí do třech skupin tj. shodná (zelená), podobná (žlutá) a červená (rozdílná/bez ekvivalentu).

V rámci projektu byla zpracována Územní studie horských oblastí, jejímž předmětem bylo analyzovat potenciály horských oblastí Karlovarského kraje a navrhnout koncepci možného rozvoje s cílem podpořit rozvoj hospodářských a sociálních potenciálů s důrazem na rozvoj cestovního ruchu.

Další informace naleznete na www stránkách projektu CROSS-DATA, kde je i k dispozici Závěrečná zpráva projektu.

Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Gabriela Donovová, DiS.
Datum aktualizace