Povodně, sucho

Povodňový portál Karlovarského kraje:
 
Povodňový portál je informační portál Karlovarského kraje obsahující veškeré informace vztahující se k povodním v Karlovarském kraji.
  

 Metodické pomůcky pro provádění povodňových prohlídek:

Povodňové prohlídky“  - tato aplikace je určena obcím a je vytvořena za účelem evidence provedených povodňových prohlídek na vodních tocích a v místech možného výskytu povodňových jevů v katastrálním území obce v souladu s požadavky § 72  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (obce mají povinnost 1 x ročně provést povodňovou prohlídku).  Evidují se zde zejména lhůty provádění prohlídek a zjištěné závady na vodních tocích v našem kraji. 
 
Přístup: registrace uživatele přímo na GEOPORTÁLU Karlovarského kraje, kde je při vstupu nutno vyplnit registrační údaje a do kolonky „účel registrace“ napsat: Povodňové prohlídky.

 

Stručný postup registrace:

 1. Aplikace povodňové prohlídky se nachází geoportálu Karlovarského kraje na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz
 2. Nový uživatel se musí registrovat na uvedené stránce - je to řádek nahoře cca uprostřed obrazovky, po kliknutí se otevře přihlašovací formulář.
 3. Uživatel musí vyplnit údaje v přihlašovacím formuláři a do kolonky  „Účel registrace“ doplní Povodňové prohlídky-editace.
 4. Na e-mail uživatel obdrží přihlašovací údaje.
 5. Po dalším přihlášení do Geoportálu  na http://geoportal.kr-karlovarsky.cz se na úvodní stránce klikne na ikonu „Mapa“.
 6. Po načtení mapy v levém horním rohu se klikne na ikonu „Obsah mapy“, rozbalí se menu a uživatel zvolí „Mapové kompozice“ .
 7. V Mapových kompozicích zvolí  mapu  „Povodňové_prohlídky_Editace“ (editace je určená pro starosty obcí).
 8. Po načtení kompozice se klikne na horní liště na ikonu „Editace“ a lze zadávat body dle šablon a přiložit k editovanému bodu pdf. soubor
 9. Pokud uživatel má již účet na Geoportálu vytvořen, pošle email na  geoportal@kr-karlovarsky.cz s žádostí o přidání nové služby (kompozice) s názvem „Povodňové_prohlídky_Editace“
   
 

Pro obce byla vydána odborem životního prostředí a zemědělstvíMetodická (274,81 KB, PDF) pomůcka k provádění povodňových prohlídek.

 

Sucho

 

Od 01.02.2021 vešla v platnost novela č. 544/2020 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterou byla do zákona implementována nová Hlava X tzv. „Suchá hlava“ (1,05 MB, PDF)(viz § 87a a násl. vodního zákona). 
 
Novelou je definováno sucho = hydrogeologické sucho jako výkyv hydrologického cyklu, který vzniká zejména v důsledku deficitu srážek, poklesu průtoku ve vodních tocích a poklesu hladiny podzemních vod. 
V takovém případě vydávají opatření pro zvládání sucha vodoprávní úřady dle kompetencí stanovených vodním zákonem, viz následující metodická pomůcka: SUCHO - přehled úkonů 2021 (844,77 KB, PDF).
 
 
Komise pro sucho
 
Dále je novelou definován „Stav nedostatku sucha“, kdy kompetence pro vydání opatření pro zvládání tohoto stavu přebírá jakožto správní orgán krajská příp. ústřední komise pro sucho ("členové krajské komise pro sucho" (418,88 KB, PDF))
 
 
PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY
 
Na základě Hlavy X  - Zvládání sucha a stavu nedostatku vody (viz § 87a a násl. vodního zákona) pořídil krajský úřad pro území Karlovarského kraje koncepční materiál „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje“ (EKOTOXA s.r.o.;10/2022). Hlavním cílem tohoto koncepčního materiálu je návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na hospodářskou činnost.
 

•    "Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje - veřejná část"   
 
 
•    „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Karlovarského kraje"   – neveřejná část (určeno pro činnost  orgánů pro zvládání sucha a nedostatku vody)
 
 
Za stránku zodpovídá Ing. Stanislav Smolík Ing. Jana Tymlová
Datum aktualizace 23. 11. 2022 - 10:49