Domů Témata Ukrajina

Ukrajina

​Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) 


Dočasná ochrana je přidělována sítí Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). Veškeré informace týkající se dočasné ochrany, jako například jak si o ni zažádat, jak si ji prodloužit nebo kde se nacházejí KACPU, najdete na Informačním portálu pro cizince Ministerstva vnitra ČR. Aktuality a novinky týkající se změn jsou zveřejňovány v sekci Novinky.

Тимчасовий захист надається мережею Крайових центрів допомоги Україні (KACPU). Всю інформацію про тимчасовий захист, наприклад, як подати заяву, як його продовжити або де знаходяться KACPU, можна знайти на Інформаційному порталі для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Всі новини та актуальні оновлення стосовно змін публікуються у розділі "Новини".

 

Infoletáky - Dočasná ochrana 2024

Za stránku zodpovídá Bc. Jitka Čmoková