Pronájem prostor na KÚ

Pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Tento předpis stanoví pravidla pro užívání zasedacích místností a zastupitelského sálu Krajského úřadu Karlovarského kraje subjekty v rámci uzavřených nájemních smluv a smluv o výpůjčce:

Za stránku zodpovídá Jaroslav Pinc
Datum aktualizace 18. 7. 2023 - 09:21