Domů Karlovarský kraj O kraji Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Sociální oblast
Název projektu: "Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově" 
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000284 
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů 
Žadatelem (příjemce podpory): Karlovarský kraj
 
Cílová skupina projektu: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
"Transformace PATA Hazlov" - cílem projektu je výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených domech "A, B" bude poskytována pobytová sociální služba "Domov pro osoby se zdravotním postižením" a v domě "C" sociální služba "Chráněné bydlení", celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy.
 
Dalším cílem projektu bude pořízení nového vybavení (zařízení) a následné převedení uživatelů sociálních služeb do nových objektů. Podporovanou aktivitou projektu je deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, cílem je umožnit uživateli sociálních služeb setrvání v přirozeném, běžném prostředí a jeho aktivní zapojení na trh práce a do společnosti.
 
Realizace výstavby: 02/2018 - 11/2019
 
Celkové způsobilé plánované výdaje projektu:  28.224.490,- Kč
 
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (23.990.816,50, 85 % z celkových způsobilých výdajů), z prostředků Státního rozpočtu ČR (1.411.224,50, 5 % z celkových způsobilých výdajů) a vlastních zdrojů Karlovarského kraje (2.822.449,- Kč, 10 % z celkových způsobilých výdajů).
Indikátory projektu (datum dosažení 29. 11. 2019):
počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci - 3 zázemí (3 domy)
kapacita služeb a sociální práce - 16 klientů
počet poskytovaných druhů sociálních služeb - 2 služby (sociální služba - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení)
  
  
 
Za stránku zodpovídá Aleš Bedlík
Datum aktualizace