Domů Dotace Nadační fond Karlovarského kraje

Nadační fond Karlovarského kraje

Nadační fond Karlovarského kraje je právnickou osobou, která byla Karlovarským krajem založena k naplňování humánních a všeobecně prospěšných cílů a jeho hlavním účelem v současné době je vytvoření systému podpory dostupného bydlení a jeho postupné zavedení tak, aby mohl podpořit obyvatele kraje, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí, nebo se již v této nouzi octli. Nástroje se podobají tomu, co přinese zákona o podpoře bydlení. Cílem podpory pro okruh podpory bydlení Nadačního fondu Karlovarského kraje je poskytnutí příspěvků pro získání a udržení vhodného nesegregovaného bydlení pro domácnosti v bytové nouzi zařazené do Programu podpory bydlení Karlovarského kraje. Podpora je poskytována formou bezúročných půjček na získání bydlení a prevenci ztráty bydlení, nebo daru.

Bližší informace je možné získat na NFKK (webnode.cz) a na facebookovém profilu Nadační fond Karlovarského kraje. 

Za stránku zodpovídá Jana Slivoňová
Datum aktualizace 13. 5. 2024 - 15:53