Domů Karlovarský kraj Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje

Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje (RHSD KK), můžeme ji také nazývat krajská tripartita, byla ustavena zakládající plenární schůzí 3. září 2009 jako dobrovolný dohadovací a iniciativní orgán zástupců zaměstnavatelů, odborů a představitelů veřejné správy pro tripartitní vyjednávání.

 
Cílem RHSD KK je vzájemně respektovanou formou dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a udržet sociální smír, jako základní předpoklad pozitivního  vývoje ekonomiky a s tím spojené životní úrovně občanů.
 
RHSD KK projednává, konzultuje, navrhuje a prosazuje řešení problémů zejména v těchto oblastech:
 
 • strategie hospodářského a sociálního rozvoje kraje,
   
 • zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů,
   
 • podmínek podnikání,
   
 • veřejných služeb (zdravotnictví, školství, sociální péče...),
   
 • pracovně právních a sociálních podmínek občanů,
   
 • integrace ČR v rámci Evropské unie a přeshraniční spolupráce.
   
 
Nejvyšším orgánem RHSD KK je plenární schůze, která je tvořena sedmičlenou a v případě přidružené neziskové právnické osoby dvoučlenou delegací partnerů, kterými jsou:
 
 • veřejná správa,
   
 • odborové svazy,
   
 • zaměstnavatelské a podnikatelské svazy,
   
 • přidružená nezisková právnická osoba.
   

Výkonný​m orgánem RHSD je předsednictvo, které zasedá v mezidobí mezi jednotlivými plenárními zasedáními a je tvořeno předsedou, třemi zástupci za každou partnerskou stranu a jedním zástupcem za přidružený subjekt RHSD KK.

 
Odkazy:
 
Za stránku zodpovídá Bc. Romana Janečková
Datum aktualizace