Domů Krajský úřad Informace k volbám

Informace k volbám

Právní předpisy, stanoviska  a veškeré informace týkající se naleznete na  www.mvcr.cz/volby 

Informace týkající se volebních výsledků naleznete na Volby.cz - volební server ČSÚ 

ARCHIV

Informace ČSÚ k volbám v roce 2023

Nové volby do Zastupitelstva obce Nový Kostel konané ve dne 25. 3. 2023 

 1. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb (209,1 KB, PDF)
 2. Přehled termínu a lhůt pro nové volby konané dne_25_brezna_2023 (258,65 KB, PDF)
 3. Telefonní spojení do volební místnosti (15,77 KB, XLSX)
 

Volba prezidenta republiky

 1. Rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta republiky (21,67 KB, PDF) 
 2. Přehled termínů a lhůt pro volbu prezidenta republiky (294,1 KB, PDF)
 3. Informace k volbám prezidenta republiky
 4. Hlasování na voličský průkaz
 5. Informace pro voliče
 6. Informace pro volební orgány
 7. Informace pro voliče v karanténě / v izolaci z důvodu onemocnění COVID-19
 8. Zákon o zvláštních způsobech hlasování (123,93 KB, PDF)
 9. Informace k hlasování u volebních stanovišť v Karlovarském kraji (47,23 KB, DOCX)
 10. Informace k hlasování do zvláštní volební schránky v Karlovarském kraji (52,29 KB, DOCX)
 11. Přehled termínů a lhůt pro hlasování zvláštními způsoby (317,87 KB, PDF)
 12. Informace o vzdání se kandidatury kandidáty (82,02 KB, PDF)
 13. Prohlášení o vzdání se kandidatury (429,93 KB, PDF)
 14. Telefonní spojení do volebních místností v Karlovarském kraji (206,5 KB, XLS)
 15. Zápis Státní volební komise o výsledku I. kola volby prezidenta republiky (218,43 KB, PDF)
 16. Informace k hlasování u volebních stanovišť v Karlovarském kraji ve 2. kole volby prezidenta republiky (44,02 KB, DOCX)
 17. Informace k hlasování do zvláštní přenosné volebních schránky v Karlovarském kraji ve 2. kole volby prezidenta republiky (50,16 KB, DOCX)
 18. Informace o kandidátech, kteří postoupili do 2. kola volby prezidenta republiky
 19. Výsledky volby prezidenta republiky  

Informace Českého statistického úřadu k volbám konaným v roce 2022


Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 1 se sídlem v Karlových Varech

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

 

Zvláštní způsob hlasování pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví před covid-19

Speciální způsoby hlasování se netýkají voličů, kteří zůstávají dobrovolně doma např. v rámci home-office; tyto osoby nejsou omezeny na osobní svobodě ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. a překážka výkonu volebního práva se jich netýká.

Speciální způsoby hlasování se netýkají ani voličů, kteří se po návratu z rizikových zemí povinně podrobují tzv. samoizolaci. Opatřením Ministerstva zdravotnictví je osobám v tzv. samoizolaci umožněno, aby mohly mimo jiné vykonat cestu za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí. Výkon volebního práva lze pod tyto záležitosti podřadit a tito voliči se tak mohou účastnit hlasování v běžných volebních místnostech. To by však neplatilo pro voliče, kteří se vrátili se země s extrémním rizikem nákazy (aktuálně žádná taková země není); ti by pro výkon volebního práva museli využít zvláštní způsoby hlasování, ale protože se jim karanténa nenařizuje, odhlasovali by s vyžitím čestného prohlášení. 

 1. Zákon o zvláštních způsobech hlasování (474,32 KB, PDF)
 2. Informace o zvláštních způsobech hlasování pro voliče v karanténě / izolaci
 3. Informace o umístění volebního stanoviště (242,38 KB, PDF)
 4. Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky (248,09 KB, PDF)
 
Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021.
 

Nové volby do Zastupitelstva obce Hory a Zastupitelstva obce Mírová vyhlášené na 18. 9. 2021

 1. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Hory (22,17 KB, PDF)
 2. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Mírová (144,67 KB, PDF)
 3. Přehled termínů a lhůt pro nové volby do Zastupitelstva obce Hory a obce Mírová (71,7 KB, PDF)
 4. Telefonní spojení do volebních místností (16,71 KB, XLSX)
 

Nové volby do Zastupitelstva obce Libá vyhlášené na 19. 6. 2021

 1. Sdělení MV o vyhlášení nových voleb do Zastupitelstva obce Libá (257,97 KB, PDF)
 2. Přehled termínů a lhůt pro nové volby do Zastupitelstva obce Libá (69,76 KB, PDF)
 3. Telefonní spojení do volební místnosti (21,63 KB, XLSX)

Volby do zastupitelstva Karlovarského kraje a Senátu Parlamentu České republiky - VO č. 3

Zvláštní způsob hlasování pro voliče omezené na osobní svobodě z důvodu ochrany zdraví před covid-19

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva Karlovarského kraje

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů

Nové volby do zastupitelstva obce Nebanice vyhlášené na 14. 12. 2019


Volby do Evropského parlamentu

Upozornění

Upozorňujeme, že poslední novela zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášená pod č. 38/2019 Sb., se na volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 nevztahuje, neboť ty byly vyhlášeny před nabytím její účinnosti. Bude-li však po nabytí účinnosti uvedené novely, tj. po 2. březnu 2019, vyhlášeno místní referendum, které se bude konat společně s volbami do Evropského parlamentu, předmětná novela v části týkající se změny zákona o místním referendu na něj již dopadá.
Obdobně se na aktuální volby do Evropského parlamentu nevztahuje poslední novela prováděcí vyhlášky č. 409/2003 Sb. k zákonu o volbách do Evropského parlamentu, vyhlášená pod č. 39/2019 Sb.


Informace pro volební orgány

 
Informace o kandidatuře a hlasování v úředních jazycích (AJ, NJ, FJ) ve formátu pdf


Nové volby do zastupitelstva obce Vrbice vyhlášené na 16. 3. 2019

Všeobecné volby do zastupitelstev obcí a jedné třetiny senátu konané v roce 2018
 

Stanoviska MVČR k volbám do zastupitelstev obcí

Nové volby do zastupitelstva obce Zádub-Závišín vyhlášené na 31. 3. 2018 

 1. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce Zádub-Závišín (518,73 KB, PDF)
 2. Harmonogram pro nové volby do zastupitelstva obce (554,36 KB, PDF)
 3. Telefonní spojení do volební místnosti (20,8 KB, XLSX)
   

Nové volby za zastupitelstva obce Prameny vyhlášené na 6. 1. 2018 

Volba prezidenta republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Informace KÚ k volbám

Informace pro zmocněnce politických stran, politických hnutí a jejich koalic (38,5 KB, DOC)  další informace ke kandidátním listinám naleznete též níže pod bodem 3 - informace o podmínkách kandidatury do PS ČR.


Státní volební komise na svém 141. jednání dne 5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, S t ř e d o č e s k ý   k r a j  krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Nové volby do zastupitelstva obce Zádub-Závišín vyhlášené na 19. 8. 2017

Nové volby do zastupitelstva obce Josefov a Horní Blatná vyhlášené na 20. 5. 2017

Zastupitelstvo Karlovarského kraje a Senát Parlamentu České republiky - VO č.1

Rozhodnutí prezidenta republiky (32,63 KB, PDF) ze dne 21. dubna 2016 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 7. a  8. října 2016.

 1. Harmonogram úkolů a lhůt  (168,7 KB, PDF) vyplývající ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 2.  pro volby 2016 

 
Zastupitelstva obce 2016

Za stránku zodpovídá Bc. Pavel Lehocký
Datum aktualizace 24. 5. 2024 - 17:01