Domů Témata Zdravotnictví Informace pro občany Postup při vyřizování stížností

Postup při vyřizování stížností

Kontaktní osoby pro agendu stížností:

Bc. Eliška Rybová, tel.: 354 222 274, 
e-mail: eliska.rybova@kr-karlovarsky.cz

Postup při vyřizování stížností občanů proti postupu poskytovatele nebo při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejících se zdravotními službami v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Postup při vyřizování stížností (33,71 KB, DOCX) 
Vzor podání stížnosti (22,62 KB, DOCX) 
Písemný souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace (22,2 KB, DOCX)

 

Za stránku zodpovídá Bc. Eliška Rybová
Datum aktualizace