Domů Karlovarský kraj O kraji CluStrat - Posílení inovací

CluStrat - Posílení inovací

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
CLuStrat_Logo_.jpg

  

logos_CEEU.jpgKARP_logo.jpg
Karlovarský kraj, jako přidružený partner, a Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojily do mezinárodního strategického projektu s názvem Podpora inovací prostřednictvím nové koncepce klastrů na podporu nově vznikajících odvětví a mezisektorových témat (zkratka CluStrat). Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Cíl 3).
 
Mezi hlavní aktivity a nástroje projektu patří zejména politický dialog mezi zástupci veřejné a podnikatelské sféry na regionální a národní úrovni v rámci každé partnerské země s cílem vytvoření nových rozvojových klastrových strategií s ohledem na specifika daného území.

Další informace o průběhu projektu včetně informací o partnerech jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (viz výše). 

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Bělohoubková
Datum aktualizace