Domů Témata Cestovní ruch a lázeňství Odborná platforma pro cestovní ruch

Odborná platforma pro cestovní ruch

Na začátku roku 2018 Ing. arch. Vojtěch Franta inicioval vznik odborné platformy pro cestovní ruch. Důvodem této aktivity je potřeba vzájemné výměny informací mezi veřejným i soukromým sektorem, vzájemné spolupráce a definování vize a směřování Karlovarského kraje v oblasti lázeňství a cestovního ruchu.
 
Platformy cestovního ruchu se pravidelně účastní zástupci destinační agentury Karlovarského kraje Živý kraj, zástupci Balneologického institutu Karlovy Vary, Carlsbad Convention Bureau, Karlovarské agentury rozvoje podnikání, zástupci ze Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary, Svazu léčebných lázní ČR, Medispy, Asociace hotelů a restaurací, Komise Rady KK pro lázeňství a cestovní ruch.
 
Zápisy z jednání:
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 27. 3. 2019 - 10:02