Regionální stálá konference (RSK)

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v rámci území příslušného kraje, bez právní osobnosti (subjektivity), která nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů fondů EU v ČR. 
 
Sekretariát zajišťuje činnost RSK po administrativní, organizační a koordinační stránce.
 
Další informace naleznete na webových stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje.
 
 
Kontakty na pracovníky oddělení Sekretariát Regionální stálé konference:

​Ing. Petra Lorenzová - tel. 354 222 405, petra.lorenzova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Lenka Lásková - tel. 354 222 138, lenka.laskova@kr-karlovarsky.cz

Ing. Petra Skálová - tel. 354 222 359, petra.skalova@kr-karlovarsky.cz

Bc. Romana Janečková - tel. 354 222 602, romana.janeckova@kr-karlovarsky.cz

Eva Hasmandová - tel. 354 222 664, eva.hasmandova@kr-karlovarsky.cz
 

Za stránku zodpovídá Ing. Petra Skálová
Datum aktualizace