Domů Témata Podnikání Informace pro živnostníky

Informace pro živnostníky

Živnostenské podnikání

Informace k živnostenskému podnikání
Portál živnostenského podnikání
 

Informace o podnikání ve státech Evropské unie - konzultace u Jednotného kontaktního místa 

 

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO

Magistrát města Karlovy Vary
obecní živnostenský úřad
U Spořitelny 2
360 20  Karlovy Vary

e-mail: jkm@mmkv.cz
tel: 353 152 710, 696
3. patro kancelář č. 314, 324

 

Upozornění na nabídku společnosti na zápis firmy do České komory firem a živnostníků

 
Do datových i poštovních schránek subjektů, které jsou evidovány v rejstřících dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, je doručována výzva k úhradě poplatku (481,17 KB, PDF).
 
Tato výzva má na první pohled podobu úředního dokumentu. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TOMU TAK NENÍ A NENÍ PRÁVNÍ DŮVOD JAKÝKOLIV POPLATEK PLATIT. Výzvu zasílá soukromá společnost registr subjektů s.r.o. (Výpis z obchodního rejstříku (68,84 KB, PDF)) vlastněná osobou se sídlem v Panamské republice.
 
Autor výzvy, tedy REGISTR SUBJEKTŮ bez jakéhokoliv bližšího označení, požaduje úhradu poplatku ve výši 1.000 Kč za evidenci subjektu ve smyslu čl. IV.  všeobecných obchodních podmínek. Poplatek je splatný dle § 605 občanského zákoníku.
 
Dle § 1 zákona č. 304/2013 Sb. je veřejný rejstřík informačním systémem veřejné správy a vede jej rejstříkový soud. Poplatky jsou upravovány zákonem o soudních poplatcích.
 
Předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykovává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno.
 
Dobrovolná evidence v souběžných rejstřících je bez jakékoliv přidané hodnoty zbytečná a na rozdíl od zákonných veřejných rejstříků nesvědčí v údaje tam uvedené dobrá víra.
 
Vstupovat do soukromoprávních vztahů se zasílatelem výzvy nedoporučujeme, neboť není znám obsah právního vztahu (např. všeobecné obchodní podmínky) a evidence v registru nepřináší žádnou výhodu nad rámec zákonné evidence. Skutečnost, že se jedná o podvod, nelze vyloučit.
 
Shora uvedené varování platí i u dalších podobných "katalogových" společností.

 

Živnostenské podnikání

 

Za stránku zodpovídá Bc. Pavel Lehocký
Datum aktualizace