Domů Témata Informatika Digitální technická mapa Karlovarského kraje

Digitální technická mapa Karlovarského kraje

Krajské setkání Svazu měst a obcí dne 1.3.2023 v zastupitelském sále krajského úřadu

 
 
Zákon č. 47/2020 Sb.  – byl schválen posun účinnosti od 1.7.2024
 
Vyhláška o digitální technické mapě kraje č. 393/2020 Sb., která stanoví:
 • obsah DTM kraje
 • zjednodušený způsob vedení DTM
 • způsob předávání údajů o změnách obsahu DTM
 • výměnný formát DTM, verze
 • poskytování údajů z DTM
 • obsah seznamu vlastníků, správců a provozovatelů DI/TI
 • obsah seznamu editorů DTM
 
Co se připravuje?
Od 1.7.2023 bude kraj napojen na IS DMVS (ČÚZK) a začne testovací provoz IS DTM kraje
Od 1.1.2024 bude zahájen pilotní provoz IS DTM kraje napojeného na IS DMVS
Od 1.7.2024 bude zahájen produkční provoz IS DTM kraje (počátek ostrého provozu)
 
 

Setkání starostů obcí dne 28.11.2022 v krajské knihovně

Prezentace k tomuto setkání:


 

Proč vzniká DTM krajů? 

 • Neexistovala souvislá podkladová mapa odpovídající zobrazení skutečného stavu na území Karlovarského kraje.
 • Katastrální mapa nenahrazovala skutečný stav území, zobrazuje vlastnické hranice.
 • Vzniká jednotné mapové dílo pro geodety, projektanty, veřejnou správu, složky záchranného systému, hasiče, stavebníky.
 • Chyběla jednotná symbolika v technických mapách měst a obcí.
 • Zavádí se jednotný datový model na území kraje.

 

Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti?
 

Informace na stránkách ČÚZK:
 

Historie vývoje DTM Karlovarského kraje 

 

 
 

V roce 2020 vyhlášena výzva III. MPO vysokorychlostní internet – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů 

 • Novelizace zákona o zeměměřictví č.47/2020 Sb. Zde nový termín DTM kraje
 • Vyhláška č.393/2020 Sb., O digitální technické mapě kraje Vytvoření DTM ve všech krajích je jedním z důležitých záměrů v oblasti digitalizace územního plánování a stavebního řízení v rámci rekodifikace stavebního práva
 • Vlastník, provozovatel, správce dopravní a technické infrastruktury bude mít editační povinnost – odpovědnost za existenci svých sítí
 • Obsah DTM je rozdělen na veřejnou a neveřejnou část (týká se především sítí)
 • Obsah DTM se bude členit na údaje o:
  • dopravní a technické infrastruktuře
  • povrchové situaci (polohopis, výškopis)

 

Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Nováček
Datum aktualizace 5. 7. 2023 - 13:06