Domů Témata Informatika Digitální Technická Mapa Karlovarského Kraje

Digitální technická mapa Karlovarského kraje

Novinky:

 • Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 140/2024 vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025
 • Zároveň s tím došlo k některým významným změnám v metodických návodech (především v dokumentu Metodika pro geodetické zaměřování ZPS DTM kraje a pro práci s dokumentací). Doporučujeme sledovat webové stránky ČÚZK.
 • Na 1. 7. 2024 ČÚZK plánuje přechod na jednotnou stání doménu gov.cz. Více informací je dostupný na webu ČÚZK
   
 • Provoz Digitální technické mapy Karlovarského kraje
  • Spuštěn mapový klient pro veřejnost (v testovacím režimu)
  • 1. 2. 2024 Spuštění testovacího provozu KK
  • 1. 4. 2024 Spuštění pilotního provozu na IS DMVS
  • 10. 5. 2024 Spuštění pilotního provozu DTM KK po migraci dat na verzi JVF DTM 1.4.3 (více informací na záložce Informace pro obce a správce)
  • 1. 7. 2024 Spuštění produkčního (ostrého) prostředí DTM ČR
    
 • Jednotný výměnný formát digitální technické mapy JVF DTM
  • Na webu ČÚZK je k dispozici podrobný přehled verzí JVF DTM včetně výpisu změn a historie verzí
  • V současné době probíhá povýšení datového skladu z verze JVF 1.4.2.3 na verzi 1.4.3
    

Události:

Digitální technická mapa Karlovarského kraje, projekt č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0026188, je spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost." 

Loga
Za stránku zodpovídá Ing. Tomáš Nováček