Domů Karlovarský kraj O kraji Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí

Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu - přístavba zázemí

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Zdravotnictví
Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí
 
 
Reg. č. projektu: CZ.1.09/1.3.00/78.01273
 
Předmětem projektu „Lineární urychlovač pro nemocnici v Chebu – přístavba zázemí“ bylo vytvoření zázemí pro pořízení zdravotnického přístroje – lineárního urychlovače (včetně kompletního příslušenství), který nahradil původní lineární urychlovač na oddělení radiační onkologie v nemocnici v Chebu. Lineární urychlovač se v lékařství používá při ozařování zhoubných nádorových onemocnění a jeho chebské pracoviště je jediným svého druhu na území Karlovarského kraje. Po uvedení do provozu koncem roku 2015 převzal lineární urychlovač veškerou léčebnou radioterapii onkologicky nemocných pacientů prováděnou na výše uvedeném oddělení a došlo tak k výraznému zlepšení dostupnosti kvalitní lékařské péče v Chebu, resp. v Karlovarském kraji.
Projektem byla realizována stavební část spočívající v demolici původního zcela nevyhovujícího objektu a v přístavbě objektu pro lineární urychlovač a nutného zázemí, tzv. bunkru. Stavební akce zahrnovala kompletní přístavbu jednopodlažní budovy s vybavením pro umístění a provoz lineárního urychlovače na onkologickém oddělení nemocnice v Chebu. Součástí stavby bylo i zázemí pro pacienty a zdravotníky a nová přípojka nízkého napětí do rozvodny energocentra.
 
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2014
Datum zahájení stavby: 18. 12. 2014
Datum dokončení stavby: 31. 8. 2015
Datum vydání kolaudačního souhlasu se stavbou: 16. 9. 2015
Finanční ukončení projektu poskytovatelem dotace: 26. 11. 2015
 
Žadatelem o dotaci je Karlovarský kraj, partnery projektu jsou Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o. a Město Cheb.
Stavební práce prováděla společnost Metrostav a.s., technický dozor vykonávala společnost Investon s.r.o.
Celkové náklady na projekt činily 37.057.739,19 Kč,
z čehož dotace z rozpočtu Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad činila částku ve výši 24.243.018,60 Kč (tj. 85 % ze způsobilých výdajů projektu).
Za stránku zodpovídá Petr Lamač
Datum aktualizace