Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Přeshraniční a nadnárodní spolupráce Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika

Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika

Zahájení podávání žádostí na malé projekty 

Od 28.8.2023 je možné podávat projektové žádosti do Fondu malých projektů v monitorovacím systému Jems. Uzávěrka (datum odeslání v elektronickém systému) pro příští zasedání Regionálních řídících výborů je 17.10.2023  do 15:00 hod. 

Prezantaci z on-line semináře pro žadatele ze dne 7.9.2023 naleznete ZDE (1,84 MB, PDF)

Informační schůzka pro žadatele  se bude konat 21.09. od 10 hod. v Kanově v Chebu. 

Žádosti lze podávat v následujících výzvách:

  • EUREGIO BW-BW-UI  1. Call / Begegnung / Setkávání / people to people (Prio 5)
  • EUREGIO BW-BW-UI  1. Call / Kultur und Tourismus / Kultura a cestovní ruch (Prio 4)
  • EUREGIO EGRENSIS  1. Call / Begegnung / Setkávání / people to people (Prio 5)
  • EUREGIO EGRENSIS  1. Call / Kultur und Tourismus / Kultura a cestovní ruch (Prio 4)
  • EUREGIO EGRENSIS  1. Call / Bildung / Vzdělávání (Prio 3)

Zaregistrujte se prosím v FMP Jems a zvolte příslušný call. 

Podklady k podávání žádostí naleznete pod https://kommsafe.de/public/download-shares/FMXMYBvfS9HbNLWjuy9uGhWl1tegfbDW

V případě dotazů obsahového nebo technického charakteru prosím kontaktujte příslušného Správce Fondu malých projektů. 

Kontaktní osoby naleznete  zde.

 


Termíny zasedání Monitorovacího výboru a lhůty pro podání projektové žádosti 

3. zasedání Monitorovacího výboru se  bude konat ve dnech 28. - 29.11.2023 v Karlovarském kraji.

4. zasedání Monitorovacího výboru je plánováno na 18. - 19.06.2024 v Horních Frankách.

Lhůta pro podání žádosti (datum odeslání v Jems) pro projednání* projektové žádosti na 4.MV: 05.03.2024 do 15:59 hod.

5. zasedání Monitorovacího výboru je plánováno na 10. - 11.12.2024 v Plzeňském kraji.

Lhůta pro podání žádosti (datum odeslání v Jems) pro projednání* projektové žádosti na 5. MV: 27.08.2024 do 15:59 hod.

*Upozornění: Ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příslušném zasedání Monitorovacího výboru, jelikož pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.


Aktuální informace a relevantní dokumenty k podání žádosti naleznete na stránkách Programu v sekci Dokumenty: https://www.by-cz.eu/cz

Upozorňujeme, že na internetových stránkách Programu byly nově zveřejněny  tyto dokumenty (viz Aktuality):

Pokyny k podávání žádostí v Jems (3. verze) (1,98 MB, PDF)  a

Pokyny k ukazatelům výstupů a výsledků (2.verze) (456,02 KB, PDF) .

Formulář o zaměstnání v rámci projektu (VZOR 1.verze) (378,63 KB, PDF)


Prezentace ze semináře pro žadatele, který se konal 11.11.2022 :


Pro možnou inspiraci dokládáme videa s příklady dříve podpořených projektů​ a prezentace projektů realizovaných v Karlovarském kraji (4,33 MB, PDF)
z Programu přeshraniční spolupráce  Svobodný stát Bavorsko - Česká republika v období 2014 - 2020.

Těšíme se na Vaše projekty!


Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním žádosti konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů:

PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 375

Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 376

Mgr. David Fronk, email: david.fronk@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 612 

Předchozí milníky Programu:

Do 16.08.2023 16:00 hod. bylo možné podat žádost na 3. zasedání Monitorovacího výboru.

Dne 12.08.2023 se v  Kulturním centru v Domažlicích uskutečnila Výroční informační akce Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027.

Ve dnech 29. - 30. března 2023 se uskutečnilo 2. zasedání Monitorovacího výboru Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. Přítomní zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, bavorských zemských vlád, euroregionů a odborné sféry schválili první společné projekty pro současné období ve výši přesahující 23 milionů EUR. 
Seznam schválených projektů (199,67 KB, PDF)  v jednotlivých prioritních osách.
 
Dne 11. 11. 2022 se konal seminář pro žadatele.
 
Od 4. 10. 2022 do  14. 12. 2022, 18:00 hodin, byla otevřena výzva pro podávání projektových žádosti k projednání na 2. zasedání Monitorovacího výboru.
 
22. 9. 2022 byl slavnostně zahájen Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027.
 
12. května 2022 se uskutečnilo 1. zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027.
 
17. 3. 2022 byl schválen Programový dokument (1,16 MB, PDF) Programu přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027.
Za stránku zodpovídá PhDr. Kamila Voštová
Datum aktualizace 26. 9. 2023 - 10:53