Domů Témata Rozvoj regionu a územní plánování Přeshraniční a nadnárodní spolupráce Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika

Program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko - Česká republika

 

Otevření výzvy k předkládání žádostí

Od 19.12.2023 do 5.3.2024 do 15:59 hod. běží lhůta pro podání projektové žádosti v JEMS.


Informační seminář pro žadatele 

Prezentace ze semináře konaného 24.1.2024 na Krajském úřadu Karlovarského kraje:

Základní informace k programu a hodnocení žádosti (677,2 KB, PDF)

Způsobilost výdajů (462,71 KB, PDF)

Podání žádosti v JEMS (1,84 MB, PDF)


Termíny zasedání Monitorovacího výboru a lhůty pro podání projektové žádosti 

4. zasedání Monitorovacího výboru je plánováno na 18. - 19.6.2024 v Horních Frankách.

Lhůta pro podání žádosti (datum odeslání v Jems) pro projednání* projektové žádosti na 4.MV: 5.3.2024 do 15:59 hod.

5. zasedání Monitorovacího výboru je plánováno na 10. - 11.12.2024 v Plzeňském kraji.

Lhůta pro podání žádosti (datum odeslání v Jems) pro projednání* projektové žádosti na 5. MV: 27.8.2024 do 15:59 hod.

*Upozornění: Ani u žádostí, které budou předloženy včas, neexistuje právní nárok na projednání projektu na příslušném zasedání Monitorovacího výboru, jelikož pracovní náročnost kontroly závisí především na druhu a kvalitě projektu a úplnosti předložených podkladů.


Aktuální informace k programu naleznete na webových stránkách www.by-cz.eu.

Upozorňujeme, že na internetových stránkách Programu byly aktualizovány či nově zveřejněny tyto dokumenty:

Příručka pro české příjemce (2.vydání) (517,67 KB, PDF)

Příručka pro české žadatele (3. vydání) (1000,69 KB, PDF)

Pokyny k podávání žádosti v JEMS (5. verze) (2,04 MB, PDF)

Pokyny k ukazatelům výstupů a výsledků (2.verze) (456,02 KB, PDF) 

Formulář o zaměstnání v rámci projektu (VZOR 1.verze) (378,63 KB, PDF)


Pro možnou inspiraci dokládáme videa s příklady dříve podpořených projektů​ a prezentace projektů realizovaných v Karlovarském kraji (4,33 MB, PDF)
z Programu přeshraniční spolupráce  Svobodný stát Bavorsko - Česká republika v období 2014 - 2020.

Těšíme se na Vaše projekty!


Vaše projektové záměry doporučujeme před podáním žádosti konzultovat telefonicky nebo osobně na Oddělení přeshraničních projektů:

PhDr. Kamila Voštová, email: kamila.vostova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 375

Mgr. Petra Banzetová, email: petra.banzetova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 376

Anna Frčková, email: anna.frckova@kr-karlovarsky.cz , tel. 354 222 627

 


Fond malých projektů Interreg Bavorsko - Česko

 

Bližší informace k Fondu malých projektů naleznete na webových stránkách projektu.

Výzva k předkládání malých projektů je otevřena do 5.3.2024.   

Řídící výbor bude o projektech rozhodovat 3. 5. 2024.

 

Předpokládané termíny výzev k předkládání malých projektů a jednání Řídícího výboru:

  • 3. výzva bude otevřena  od 16. 05. 2024 do 18. 07. 2024, jednání řídícího výboru 2. polovina září

  • 4. výzva bude otevřena od 10. 10. 2024 do 21. 11. 2024, jednání řídícího výboru 1. čtvrtletí 2025

 
V případě dotazů nebo zájmu o konzultaci vašeho projektového záměru se prosím obracejte
na zaměstnance správce fondu:
Ing. Olga Křížová, e-mail: olga.krizova@euregio-egrensis.eu, tel.: 353 034 141
Ing. Roman Stratil, e-mail: roman.stratil@euregio-egrensis.eu, tel.: 353 034 143

Předchozí milníky Programu:

Dne 24.1.2024 se konal seminář pro žadatele.

Do 17.10.2023 bylo možné předložit v monitorovacím systému Jems projektové žádosti do Fondu malých projektů .

Zasedání Regionálního řídícího výboru Fondu malých projektů proběhlo 8.12.2023 v Plesné. 

3. zasedání Monitorovacího výboru se  konalo ve dnech 28. - 29.11.2023 v Karlovarském kraji.

Fond malých projektů INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027 v Česko-bavorském příhraničním regionu byl spuštěn od 28. 8. 2023.

Do 16.8.2023 16:00 hod. bylo možné podat žádost na 3. zasedání Monitorovacího výboru.

Dne 12.8.2023 se v  Kulturním centru v Domažlicích uskutečnila Výroční informační akce Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027.

Ve dnech 29. - 30. března 2023 se uskutečnilo 2. zasedání Monitorovacího výboru Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. Přítomní zástupci českých a bavorských ministerstev, českých krajů, bavorských zemských vlád, euroregionů a odborné sféry schválili první společné projekty pro současné období ve výši přesahující 23 milionů EUR. 
Seznam schválených projektů (199,67 KB, PDF)  v jednotlivých prioritních osách.
 
Dne 11. 11. 2022 se konal seminář pro žadatele.
 
Od 4. 10. 2022 do  14. 12. 2022, 18:00 hodin, byla otevřena výzva pro podávání projektových žádosti k projednání na 2. zasedání Monitorovacího výboru.
 
22. 9. 2022 byl slavnostně zahájen Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027.
 
12. května 2022 se uskutečnilo 1. zasedání Monitorovacího výboru  k programovému období 2021 - 2027.
 
17. 3. 2022 byl schválen Programový dokument (1,16 MB, PDF) Programu přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko - Česko 2021 - 2027.
Za stránku zodpovídá PhDr. Kamila Voštová
Datum aktualizace 5. 2. 2024 - 11:59