Dokumentace kraje

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

​​  Platné - územně plánovací dokumentace kraje:
 

​​​
                Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (popis dokumentu)
 

 

  Rozpracované dokumentace:
 

  ​ Pořízené územně plánovací podklady kraje - zapsané v evidenci územně plánovací činnosti ČR: 
 

  Další pořízené studie a podkladové dokumentace kraje: 
 

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 20. 9. 2023 - 09:37