Dokumentace kraje

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

​​  Platné - územně plánovací dokumentace kraje:  
 

​​​  
                Zásady územního rozvoje Karlovarského kraje (popis dokumentu)  
 

 

  Rozpracované dokumentace:
 

  ​ Pořízené územně plánovací podklady kraje - zapsané v evidenci územně plánovací činnosti ČR:   
 

  Další pořízené studie a podkladové dokumentace kraje:   
 

Do listinné podoby dokumentací lze nahlédnout na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 8. 3. 2024 - 08:26