Vietnam

V zájmu posílení přátelských vztahů mezi Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky a Karlovarským krajem bylo dne 24. dubna 2017 uzavřeno Memorandum o porozumění a spolupráci. Podpisem jej stvrdila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a velvyslanec Vietnamské socialistické republiky Truong Manh Son.
 • Memorandum  (215,54 KB, PDF) o porozumění a spolupráci mezi Velvyslanectvím Vietnamské socialistické   republiky a Karlovarským krajem (pdf)

 

Na základě tohoto memoranda vznikla pracovní skupina, která začala projednávat jednotlivé body partnerské dohody a zároveň vytipovala provincii Quang Ninh, s níž by Karlovarský kraj mohl navázat užší vztahy. Provincie Quang Ninh leží na severovýchodě Vietnamu. Má významnou geostrategickou polohu, představuje důležitou spojnici mezi ASEANem a Čínou. Disponuje velkým nerostným bohatstvím, na jejím území se nachází největší zásoby uhlí v celé zemi. Potenciál má i v rozvoji cestovního ruchu, mezi její turistická lákadla patří například proslulá zátoka Ha Long, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.
 
Dne 11. června 2018 bylo uzavřeno Memorandum o porozumění a navázání přátelských vztahů a spolupráci  mezi Provincií Quang Ninh - Vietnamská socialistická republika a Karlovarským krajem - Česká republika.
 • Memorandum (654,39 KB, PDF) o porozumění a navázání přátelských vztahů a spolupráci mezi Lidovým výborem provincie Quang Ninh a vedením Karlovarského kraje (pdf)

 

Realizované akce:

 • 5. pracovní jednání zástupců Karlovarského kraje a zástupců velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v České republice dne 14.3.2019. 
 • 4. pracovní jednání zástupců Karlovarského kraje a zástupců velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v České republice dne 12.9.2018.
 • Oficiální návštěva delegace z vietnamské provincie Quang Ninh. Ve dnech 10. a 11. 6. 2018.
 • Dne 18.4.2018 proběhlo 3. pracovní jednání zástupců Karlovarského kraje a zástupců velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v ČR.
 • Dne 24.1.2018 proběhlo 2. pracovní jednání zástupců Karlovarského kraje a zástupců velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v ČR.
 • Karlovarský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky uspořádal první pracovní seminář. Dne 8.12.2017.
 • 1. pracovní jednání zástupců Karlovarského kraje a zástupců velvyslanectví Vietnamské socialistické republiky v České republice. Dne 6.12.2017.
 • Jednání s J. E. velvyslancem Vietnamské socialistické republiky v ČR panem Ho Minh Tuanem. Dne 5. 10. 2017.
 • Návštěva J. E. pana Ho Minh Tuan nového velvyslance Vietnamské socialistické republiky v České republice. Dne 30.5.2017.
 • Návštěva J.E. pana Truong Manh Sona velvyslance Vietnamské socialistické republiky v Karlovarském kraji v rámci podpisu memoranda o spolupráci. Dne 24.4.2017.

 

Za stránku zodpovídá Bc. Tereza Hrdličková
Datum aktualizace