Rezidenční místa pro lékařské obory

 

Co je rezidenční místo?

Rezidenční místo je školící místo na akreditovaném pracovišti spolufinancované ze státního rozpočtu. Jedná se o dotační program na specializační přípravu lékařů, jehož cílem je finanční podpora po dobu celého specializačního vzdělávaní u vybraných nedostatkových lékařských oborů.

 

Kdo může získat rezidenční místo?

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje každoročně výběrové řízení na udělení dotace rezidenčních míst akreditovaným pracovištím. Školitel daného pracoviště musí o rezidenční místo zažádat nejpozději do 15. 3. daného roku, tudíž o rezidenční místo žádá akreditované zařízení, nikoliv zájemce z řad mladých lékařů.

V případě úspěšného získání rezidenčního místa, akreditované zařízení vyhlásí výběrové řízení, kde se o místo mohou ucházet čerství absolventi i lékaři v jakékoliv části specializační přípravy.

Více informací naleznete na stránkách MZČR: Rezidenční místa pro lékařská povolání – Ministerstvo zdravotnictví 

 

Za stránku zodpovídá Alexandra Štěpánková
Datum aktualizace 24. 4. 2024 - 14:14