Dokumentace obcí 

  • Stav pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje 
  • Archiv stavu pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje od roku 2008

 

  • Evidence územně plánovací činnosti obcí - iLAS

 

 

Za stránku zodpovídá Ing. Ivana Nykodýmová
Datum aktualizace 22. 9. 2023 - 11:01