Dokumentace obcí

UP_dokumentace.PNG 

  • Stav pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje 
  • Archiv stavu pořizování územně plánovacích dokumentací obcí Karlovarského kraje od roku 2008

 

  • Evidence územně plánovací činnosti obcí - iLAS

 

 

Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace 21. 5. 2024 - 10:06