Domů Karlovarský kraj O kraji Investiční, neinvestiční a strategické projekty Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Životní prostředí

Základní informace o projektu

Předmětem projektu bylo omezení výskytu vybraných invazních druhů rostlin, a to:
  • bolševník velkolepý
  • všechna druhy křídlatek (sachalinská, japonská, česká (kříženec)
  • netýkavka žláznatá (na základě prostorové analýzy)    

 Rozloha řešeného území (Karlovarský kraj mimo vojenské území Hradiště) činila 2 800 km2.

 

Cíle projektu

Cílem projektu bylo omezení výskytu, a to:
  • bolševník - chemickou likvidací na 15 % zmapované výměry, mechanickou likvidací na 40 % zmapované výměry
  • křídlatky - na 30 % zmapované výměry
  • netýkavky - cílová hodnota nebyla projektem určena, byla likvidována ohniska určená prostorovou analýzou
 
Sekundárním cílem projektu bylo informování vlastníků zasažených pozemků a veřejnosti.
 

Monitorovací indikátory projektu

Indikátor projektu: 6 229 ha (výměra zamořeného území – mapování 2012)

Indikátor projektu splněn – celková plocha zásahu: 6 249,7 ha

 

Náklady projektu 

Celkové náklady na přípravu a realizaci projektu: 78 mil. Kč vč. DPH, z toho:
  • Realizace prací (likvidace) – 69,3 Kč vč. DPH
  • Technický dozor – 2,4 mil. Kč vč. DPH
  • Chemický a biologický monitoring – 823 tis. vč. DPH
  • Studie účinnosti (2015) – 1,3 mil. Kč vč. DPH
 

Udržitelnost výstupů projektu

Karlovarský kraj má povinnost udržet cíle projektu v období 2016 – 2025.
Projekt KV – 2012, 2015 a předběžný výsledek 2018
výskyt invazních rostlin v Karlovarském kraji (v ha) 2012​ 2015​ 2018​
​bolševník ​5.057,96 ​1.095,29 1.118,91​
​křídlatky ​446,02 ​138,34 ​138,1
​netýkavka ​769,33 371,63​ ​277,1
 
Dle předběžných výsledků zamořená plocha snížena od r. 2015 o 72 ha.
 

Popis realizace projektu a následné udržitelnosti

V letech 2013 až 2015 probíhala realizace projektu „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“ na území Karlovarského kraje kromě vojenského újezdu Hradiště, tedy na rozloze cca 2 800 km2. Předmětem projektu byla opatření k regulaci výskytu a likvidaci invazních rostlin významně ohrožujících biodiverzitu, zejména bolševníku velkolepého a všech druhů křídlatek a netýkavky žláznaté, přičemž na Mariánskolázeňsku probíhala likvidace pouze všech druhů křídlatek a netýkavky žláznaté, protože zde byl bolševník řešen v rámci předchozího projektu.

Projekt byl dokončen v roce 2015, finanční objem likvidačních opatření činil 69,3 mil. Kč. Indikátorem projektu byla dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace celková zamořená plocha 6 229 ha. Indikátor projektu byl naplněn – celková plocha zásahu byla 6 249,7 ha. V rámci projektu došlo k celkovému snížení rozsahu ploch zamořených invazními rostlinami o cca 74,4 %, a to na 1 605,3 ha. Zároveň došlo také ke snížení hustot porostů na zbylých lokalitách.

Od roku 2016 do roku 2025 probíhá období udržitelnosti projektu, ve které je potřeba zajistit zachování výsledků dosažených v rámci projektu. V roce 2018 proběhlo celoplošné mapování. Výsledky mapování jsou důležité pro efektivní cílení dalšího zajištění udržitelnosti projektu. V současné době jsou data z mapování vyhodnocována. Předběžné výsledky (1 534 ha) však ukazují, že za první tři roky po skončení projektu nedošlo ke zvýšení plošného rozsahu zamořených lokalit. Na mnoha místech rozloha či hustota invadovaných ploch nadále ubývá, zejména díky péči, kterou pozemkům věnují jejich vlastníci a díky zásahům vedeným proti ohniskům a koridorům šíření invazních rostlin, které financuje kraj. Udržení výsledku projektu je tak v současné době zajištěno.

Další informace je možné zjistit na webu projektu.

Za stránku zodpovídá Ing. Martin Ševic
Datum aktualizace 28. 3. 2019 - 15:13