Veřejné zakázky - formuláře

! Stránky jsou průběžně doplňovány a vzory aktualizovány !

V případě potřeby nezveřejněných dokumentů se obracejte na oddělení veřejných zakázek.

 

1.       Vnitřní předpisy pro zadávání veřejných zakázek

 

2.       Zadávací dokumentace

 

 

 

  • Otevřené řízení nadlimitní
    •  

 

  

 

3.       Formuláře k průběhu administrace zakázek

 
 

4.       Smlouvy - bude postupně doplněno

 

 

  • Smlouva na technický dozor stavebníka
 
 

5.       Formuláře k předpisu rady č. PR 03/2022 (centrální zadávání)

Za stránku zodpovídá Mgr. Kateřina Miosgová
Datum aktualizace