Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 911/07/23 ze dne 24. 7. 2023 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024:
Akční plán (715,5 KB, DOC) rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024.
Vypořádání připomínek (26,98 KB, DOCX) k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024.
Dne 14. 6. 2023 proběhlo veřejné projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024:
prezentace (180,72 KB, PDF) z veřejného projednání.
Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024:
- návrh Akčního plánu (709,5 KB, DOC) rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024.
Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024 je možné zasílat na e-mailovu adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v terminu do 16. 6. 2023. Pro zpracování připomínek prosím využijte připomínkový list (12,36 KB, DOCX). Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2023 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje.
Dne 14. 6. 2023 od 9:30 hodin proběhne v prostorách společenského sálu Krajské knihovny Karlovy Vary veřejné projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024. Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím odkazu https://extranet.kr-karlovarsky.cz/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=cvzWb2aljvEN6XLVxyz9. 
Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2024 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 5. 5. 2023. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2024:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 345/06/23 ze dne 19. 6. 2023 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026:
Střednědobý plán (1,82 MB, DOC) rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026.
Vypořádání připomínek (32,41 KB, DOCX) k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026.
Dne 24. 4. 2023 proběhlo veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026:
prezentace (269,44 KB, PDF) z veřejného projednání.
Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026:
- návrh Střednědobého plánu (1,82 MB, DOC) rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026.
Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 28. 4. 2023. Pro zpracování připomínek prosím využijte připomínkový list (12,37 KB, DOCX). Vypořádání připomínek bude do 30. 6. 2023 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje. 
Dne 24. 4. 2023 od 9:00 hodin proběhne v prostorách společenského sálu Krajské knihovny Karlovy Vary veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026. Přihlášky je možné zasílat prostřednictvím odkazu https://www.kr-karlovarsky.cz/php/vzdelavani/reg/registrace.php?CodeUrl=9sWyPmjn2x3uposDF4FC

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026. Podklady a náměty pro zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2024 - 2026 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 15. 1. 2023.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 855/07/22 ze dne 25. 7. 2022 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

 

Vypořádání připomínek (28,95 KB, DOCX)k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023.

Prezentace ze seminářů k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

 

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 13. 6. 2022. Pro zpracování připomínek prosím využijte připomínkový list (23,2 KB, DOCX). Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2022 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje.

Odborem sociálních věcí budou v níže uvedených termínech realizovány semináře k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023:

Předpokládaná délka semináře je 2 hodiny. V případě zájmu o seminář prosíme o přihlášení prostřednictvím odkazu u vybraného termínu. Z kapacitních důvodů prosíme o účast maximálně jednoho zástupce z každé organizace. Bližší informace získáte na adrese pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2023 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 22. 4. 2022. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2023:

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 833/07/21 ze dne 26. 7. 2021 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022:

 

Vypořádání připomínek (29,21 KB, DOCX)k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 zaslaných ve stanoveném termínu, tj. do 21. 6. 2021.

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022:

Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 21. 6. 2021. Pro zpracování připomínek prosím využijte připomínkový list (23,19 KB, DOCX). Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2021 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje. K projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 je možné v termínu do 21. 6. 2021 využít také individuální konzultace. Termín a čas konzultace je vždy nezbytné předem zarezervovat, kontaktní osoba Mgr. Pavlína Parůžková, pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, tel. č.: 354 222 303.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2022 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 23. 4. 2021. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2022:

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 771/07/20 ze dne 27. 7. 2020 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021:

 

V souvislost s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb.

 

Vypořádání připomínek (25,23 KB, DOCX)k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021.

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021:

Připomínky k návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 24. 6. 2020. Pro zpracování připomínek prosím využijte připomínkový list (23,08 KB, DOCX). Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2020 zveřejněno na webových stránkách Karlovarského kraje. K projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 je možné v termínu do 24. 6. 2020 využít také individuální konzultace. Termín a čas konzultace je vždy nezbytné předem zarezervovat, kontaktní osoba Mgr. Pavlína Parůžková, pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, tel. č.: 354 222 303.

Odborem sociálních věí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021. Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2021 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 30. 4. 2020. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2021:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 322/09/21 ze dne 13. 9. 2021 byla schválena Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023:

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 68/06/20 ze dne 15. 6. 2020 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023:

 

Vypořádání připomínek (504,88 KB, DOCX) k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023.

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023:

Připomínky k návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 17. 4. 2020. Vypořádání připomínek bude do 31. 5. 2020 zveřeněno na webových stránkách Karlovarského kraje.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023. Podklady a náměty pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 - 2023 je možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 9. 1. 2019.

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 770/07/20 ze dne 27. 7. 2020 byla schválena aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 861/07/19 ze dne 15. 7. 2019 byl schválen návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020

 

Prezentace ze seminářů k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020:

 

Odborem sociálních věcí byl zpracován návrh Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020:

Připomínky k návrhu Akčního plánu je možné zasílat na e-mailovou adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 21. 6. 2019. Vypořádání připomínek bude do 31. 7. 2019 zveřejněno na webových stránkách kraje. K návrhu Akčního plánu nebyly zaslány žádné připomínky.

Odborem sociálních věcí budou v níže uvedených termínech realizovány semináře k projednání návrhu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020:

Předpokládaná délka semináře je 2 hodiny. Z kapacitních důvodů prosíme o účast maximálně jednoho zástupce z každé organizace. Na semináře je možné se přihlásit v termínu do 12. 6. 2019 prostřednictvím výše uvedených odkazů. Bližší informace získáte na e-mailové adrese pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz.

Odborem sociálních věcí bylo zahájeno zpracování Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 (AP 2020). Podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2020 a aktualizaci sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2020 bylo možné zasílat na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz v termínu do 12. 4. 2019. Bližší informace pro poskytovatele sociálních služeb k tvorbě AP 2020:

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno souhrnné vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb.

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 852/07/18 ze dne 23. 7. 2018 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019

Poskytovatelé sociálních služeb mohou zasílat podklady pro tvorbu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 a sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 na adresu pavlina.paruzkova@kr-karlovarsky.cz, v termínu do 4. 5. 2018. V případě nedodržení stanoveného termínu nebude možné zahrnout sociální služby do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019.

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 865/07/17 ze dne 24. 7. 2017 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb 
v Karlovarském kraji na rok 2018


V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno souhrnné vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 243/06/17 ze dne 22. 6. 2017 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020:

 

Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 812/07/16 ze dne 25. 7. 2016 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb 
v Karlovarském kraji na rok 2017

 

Ve dnech 13. a 14. 6. 2016 proběhly semináře pro poskytovatele sociálních služeb. Obsahem seminářů bylo seznámení 
s návrhem Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017.

 

V souvislosti s tvorbou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2017 měli poskytovatelé sociálních služeb možnost vyjádřit se rovněž k systému financování sociálních služeb v Karlovarském kraji. Odborem sociálních věcí bylo zpracováno souhrnné vyjádření k zaslaným připomínkám týkajícím se financování sociálních služeb:

 

 

Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje je připravován Akční plán rozvoje sociálních služeb
 v Karlovarském kraji na rok 2017. V této souvislosti probíhal v období od 8. 4. 2016 do 29. 4. 2016 sběr údajů potřebných
 pro tvorbu Akčního plánu a pro definování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017.

 

Poskytovatelé sociálních služeb mohli zasílat podklady pro tvorbu Akčního plánu v termínu do 29. 4. 2016 na adresu jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz, bližší informace jsou uvedeny v následujících dokumentech:

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 701/07/15 ze dne 13. 7. 2015 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2016

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 902/08/14 ze dne 18. 8. 2014 byl schválen Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2015

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 363/12/13 ze dne 12. 12. 2013 byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2014 - 2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013

 

Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 365/12/12 ze dne 13.12.2012 byla schválena aktualizace (348 KB, DOC)Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 354/12/11 ze dne 8. 12. 2011 byla schválena aktualizace (407,5 KB, DOC)Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 498/05/11 ze dne 16.5.2011 byl schválen Plán práce (414 KB, DOC)na období 2011 - 2012 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 88/04/11 ze dne 28. 4. 2011 byla schválena aktualizace (843 KB, DOC)Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 788/08/09 ze dne 13.8.2009 byl schválen Plán práce (466,5 KB, DOC)na období 2009 - 2010 ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013.
 
Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje byl ve spolupráci se zástupci obcí na území Karlovarského kraje a se zástupci uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2009 - 2013. Plán byl schválen usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 239/09/08 ze dne 18.9.2008.

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008)

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován odborem sociálních věcí Krajského úřadu Karlovarského kraje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji (návrh strategie zajišťování sociálních služeb na rok 2008).

Za stránku zodpovídá Ing. Jana Pilařová
Datum aktualizace 18. 8. 2023 - 11:56