Domů Témata Životní Prostředí IPPC - Integrovaná Prevence A Omezování Znečištění

IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění

Účelem procesu je docílit integrované prevence a omezování znečištění vznikajícího v důsledku průmyslových činností, které jsou uvedeny v příloze č.1 zákona č. 76/2002 Sb., tzn. vyloučit anebo alespoň snížit emise z uvedených činností do ovzduší, vody a půdy, vč. opatření týkajících se odpadů, v zájmu dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Pro dotčené provozovatele to znamená mnohem důkladnější a komplexnější přístup k minimalizaci a prevenci znečišťování životního prostředí.

Kontakt:
Ing. Jaroslav Podlešák      
e-mail: jaroslav.podlesak@kr-karlovarsky.cz   
telefon: 354 222 292


Informační systém
Na stránkách Ministerstva životního prostředí jsou krajskými úřady zveřejňovány jednotlivé žádosti takovým způsobem, aby byly splněny požadavky zákona 76/2002 Sb. na uveřejnění na portálu státní správy.
VSTUP DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU


Odkazy:

Za stránku zodpovídá Ing. Jaroslav Podlešák
Datum aktualizace 8. 9. 2022 - 07:07