Domů Témata Cestovní Ruch A Lázeňství Destinační Agentura Krušnohoří, Z.s.

Destinační agentura Krušnohoří, z.s.

Destinační agentura Krušnohoří, z.s. vzniká jako společný záměr Karlovarského kraje, Ústeckého kraje a Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. Dne 30. 8. 2022 byla slavnostně podepsána dohoda o založení spolku. Na základě výsledku výběrového řízení zvolila Správní rada DA Krušnohoří Štěpána Javůrka ředitelem DA Krušnohoří na svém jednání dne 9. 12. 2022.

V současné době probíhají jednání k možnostem umístění poboček DA Krušnohoří, a to na Božím Daru a v Turistickém informačním centru v Krupce. Prozatímní sídlo DA Krušnohoří je na adrese Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Více informací o DA Krušnohoří, nabídce výletů, kulturních tipů a mnoho dalšího najdete na www.krusnehory.cz

 

Důvodem pro založení DMO je potřeba vyšší míry koordinace aktivit cestovního ruchu za účelem efektivnějšího využití dostupného potenciálu cestovního ruchu na jeho území. Dalším podstatným důvodem pro založení oblastní DMO je potřeba na oblastní úrovni efektivněji řešit dopady cestovního ruchu v území. Založení oblastní DMO umožní efektivněji koordinovat využití území z hlediska cestovního ruchu a pracovat na rozptýlení návštěvnosti do dalších částí oblasti. Oblastní DMO tak může svou činností přispět k tomu, že přínosy z cestovního ruchu budou rovnoměrněji rozloženy na území celé oblasti. Hlavním účelem rozvoje cestovního ruchu je prostřednictvím pozitivního a řízeného rozvoje turismu zvyšovat spokojenost a kvalitu života místních obyvatel.

V oblasti cestovního ruchu není dosud systémovým způsobem podpořeno kompletní území celých Krušných hor vč. podhůří. Jedná se o rozsáhlé území dlouhé více než 100 km a široké cca 10 – 20 km. Toto území disponuje velmi významným rozvojovým potenciálem ve vazbě na různorodé formy turismu (cestovní ruch volného času, aktivní turismus, paměťový a vzdělávací cestovní ruch, eventový turismus apod.). Aby byl zajištěn pozitivní rozvoj odvětví, je potřeba koncentrovaným způsobem zastřešit spolupráci v území a koordinaci aktivit pomocí činnosti organizace destinačního managementu (DMO) – DA Krušnohoří, z.s.

Tato organizace významným způsobem napomůže vyšší efektivitě propagace oblasti, jako vhodného cíle turismu (pomocí sdružení a koordinace společně vybraných finančních prostředků). DMO zajistí optimální využití potenciálu vyplývající z nabídky Krušných hor. Tato oblast má skutečně vysoký potenciál k vyváženému rozvoji v celém svém vymezení, v kombinaci s přírodou se jedná o přirozená místa k aktivnímu či pasivnímu odpočinku / relaxaci.
 
letak_obr_1_small.jpgletak_obr_2_small.jpg
 
Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Vodičková
Datum aktualizace 9. 1. 2024 - 09:40