Finanční způsobilost

Podmínky týkající se požadavku finanční způsobilosti upravuje článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2019 (284,16 KB, ), kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnici Rady 96/26/ES, ve znění pozdějších předpisů. Zde jsou uvedeny všechny informace týkající se prokázání finanční způsobilosti.

Velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 t a zároveň nepřesahující 3,5 t určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo. Velkým vozidlem se dále rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Pro rok 2024 je pro dopravce provozující nákladní a osobní dopravu pro cizí potřebu velkými vozidly stanovena částka pro:

 
A/ dopravce provozující nákladní a osobní dopravu pro cizí potřebu všemi druhy velkých vozidel 
 • první vozidlo = 220 140,- Kč, vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
• další vozidlo = 122 300,- Kč, vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t určené k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
 další vozidlo = 22 014,- Kč, vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 t a zároveň nepřesahující 3,5 t určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo. 
B/ dopravce provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu pouze vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 t a zároveň nepřesahující 3,5 t určené k přepravě zvířat nebo věcí, je-li jimi provozována mezinárodní silniční doprava nebo vnitrostátní silniční doprava na území státu, v němž dopravce nemá sídlo
• první vozidlo = 44 028,- Kč
• další vozidlo = 22 014,- Kč
C/ dopravce provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu pouze vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t určené k přepravě zvířat nebo věcí, a dopravce provozující osobní dopravu pro cizí potřebu pouze vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
• první vozidlo = 220 140,- Kč
• další vozidlo = 122 300,- Kč  
 

FORMULÁŘ - oznámení o prokázání (změny) finanční způsobilosti (28,84 KB, XLSX) - při vyplňování formuláře zatrhněte, zda jste fyzická nebo právnická osoba, zda provozujete nákladní nebo osobní dopravu a zda prokazujete novou finanční způsobilost v daném roce nebo změnu finanční způsobilosti.

 

V případě dalších dotazů volejte na tel.: 354 222 472 (Ing. Petr Noha) nebo zasílejte dotaz na e-mail: 
petr.noha@kr-karlovarsky.cz

Za stránku zodpovídá Ing. Petr Noha
Datum aktualizace 17. 1. 2024 - 09:45