Domů Karlovarský kraj O kraji Nestůj a pojď II.

Nestůj a pojď II.

Typ projektu Ukončené projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
ESF-EU-KK-NAP1.jpg

 
Karlovarský kraj realizuje, spolu se svými partnery – Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech, Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska, projekt s názvem Nestůj a pojď II. ​  

Projekt si klade za cíl podpořit mladé lidi do 30 let věku na trhu práce stejně jako podpořit je v návratu do vzdělávání.   

Projekt pomocí cílených a provázaných aktivit řeší vysokou míru nezaměstnanosti mládeže v Karlovarském kraji. Ten spolu s Ústeckým krajem patří dlouhodobě mezi kraje, které nejvíce bojují s nezaměstnaností týkající se bohužel i mladých lidí. ​
Projekt si klade za cíl stabilizovat mladé lidi na trhu práce nebo je vrátit do vzdělávacího systému a nabídnout jim takové vzdělání, které jim návrat na trh práce umožní. Projekt se přitom zaměřuje na početně významnou skupinu osob, které nejsou zaměstnány ani zapojeny ve vzdělávacím systému a zároveň nejsou registrovány na ÚP ČR. Pokud byly dříve na ÚP evidovány, tak byly z evidence vyřazeny pro nespolupráci. Karlovarský region přitom vykazuje nadprůměrný podíl takto vyřazených uchazečů o zaměstnání. Projekt tedy zároveň řeší i nedostačující formu institucionální podpory těchto lidí, kteří zůstávají mimo evidenci oficiálního systému. Cílová skupina projektu i z důvodů výše uvedených patří mezi osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Mladí lidé ve věku 15-29 let mají po ukončení formálního vzdělávání často vysoká očekávání od svého vstupu na trh práce. Pokud se jim nepodaří v krátké době získat pracovní uplatnění, rychle ztrácí motivaci k opakovanému hledání práce. Často také proto, že se potýkají s odmítáním zaměstnavatelů pro nedostatek zkušeností. Postupně rezignují, nehledají aktivně zaměstnání, nestudují, ani nejsou v žádné přípravě na povolání. Pokud dříve získali pracovní kompetence a dovednosti, rychle je ztrácí a dochází k marnění potenciálu této cílové skupiny. Vzniklá situace ohrožuje jak samotné mladé lidi, kteří jsou v budoucnu více ohroženi nezaměstnaností, mají nižší výdělky a menší chuť založit rodinu, tak i celou společnost, která ztrácí kapitál, chudne a tato chudoba se přenáší z generace na generaci. Projekt řeší tedy dva hlavní problémy - návrat CS na trh práce a její stabilizaci a zároveň prevenci neúspěchu při nástupu na trh práce u nových generací.​
 
 
Za stránku zodpovídá Bc. Petr Křenek
Datum aktualizace