Vesnice roku

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 v Karlovarském kraji se stala obec Andělská Hora. Dne 27. 7. 2023 proběhlo v této obci slavnostní vyhlášení krajského kola.

Do 27. ročníku se z Karlovarského kraje přihlásilo 12 obcí: Andělská Hora, Březová (KV), Doupovské Hradiště, Hájek, Josefov, Krásné Údolí, Křižovatka, Kyselka, Oloví, Pomezí nad Ohří, Sadov a Vlkovice.

Přihlášené obce navštívila v termínu od 9. 6. do 14. 6. 2023 11 členná hodnotitelská komise složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů. Každá obec měla možnost během 2 hodinové prezentace představit svou obec a pochlubit se realizovanými projekty. Komise následně vybrala vítěznou obec, držitele Zlaté stuhy Vesnice roku Karlovarského kraje. Vítězná obec získala Zlatou stuhu pro vítěze, finanční dar ve výši 300.000 Kč od Karlovarského kraje a postup do celorepublikového finále, které se uskuteční 16. září 2023 v Luhačovicích.

Další informace Vesnice roku v Programu obnovy venkova

 

ARCHIV

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2023 v Karlovarském kraji se stala obec Andělská Hora. Dne 27. 7. 2023 proběhlo v této obci slavnostní vyhlášení krajského kola.

Do 27. ročníku se z Karlovarského kraje přihlásilo 12 obcí: Andělská Hora, Březová (KV), Doupovské Hradiště, Hájek, Josefov, Krásné Údolí, Křižovatka, Kyselka, Oloví, Pomezí nad Ohří, Sadov a Vlkovice.

Přihlášené obce navštívila v termínu od 9. 6. do 14. 6. 2023 11 členná hodnotitelská komise složená ze zástupců vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů. Každá obec měla možnost během 2 hodinové prezentace představit svou obec a pochlubit se realizovanými projekty. Komise následně vybrala vítěznou obec, držitele Zlaté stuhy Vesnice roku Karlovarského kraje. Vítězná obec získala Zlatou stuhu pro vítěze, finanční dar ve výši 300.000 Kč od Karlovarského kraje a postup do celorepublikového finále, které se uskuteční 16. září 2023 v Luhačovicích.

Další informace Vesnice roku v Programu obnovy venkova

Výsledky soutěže Vesnice roku 2023:

Zlatá stuha – vítěz krajského kola: Andělská Hora

Modrá stuha – za společenský život: Doupovské Hradiště

Bílá stuha – za činnosti mládeže: Oloví

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí: Pomezí nad Ohří

Vesnická knihovna Karlovarského kraje roku 2023: Josefov

Diplom za vzorné vedení kroniky: Vlkovice

Diplom za příkladnou práci s mládeží: Hájek

Diplom za všestranný společensko-kulturní rozvoj obce: Kyselka

Diplom za péči o historické dědictví obce a práci s mládeží: Krásné Údolí

Mimořádné ocenění za vybudování zázemí sportovního areálu: Sadov

Cena naděje pro živý venkov (ocenění za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích): Březová (KV)

Objev roku: Oloví

Osobnost soutěže Vesnice roku v Karlovarském kraji: Jan Strachota – Křižovatka

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:

Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu: Josefov – tůňky v Parku novorozenců

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby: Vlkovice – celková rekonstrukce obecního domu

Ňamka Vesnice roku 2023 Karlovarského kraje:

Slaná – zavařené vepřové maso p. Strachoty – Křižovatka

Sladká – cheesecake Lenky Račanské – Krásné Údolí

27. ročník soutěže Vesnice roku 2023 je zahájen

 
V prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl slavnostně vyhlášen nový ročník soutěže Vesnice roku. Obce a města Karlovarského kraje se tak nyní mohou ucházet o vítězství v krajském kole a o následný postup do kola celostátního.
 
Soutěžní klání se bude konat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Přihlášené obce tedy budou hodnoceny nejprve v krajském kole, které proběhne v průběhu měsíce května a června. Celostátní kolo se pak uskuteční během prvního týdne v září. Vítěz letošního ročníku bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
 
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, tedy i ty, jež mají statut města a městyse. Dalšími podmínkami pro účast v soutěži jsou maximální počet obyvatel v obci, který nesmí přesáhnout 7500 obyvatel, a přihlášené obce musí mít zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
 
Přihlášky do soutěže je možné podávat do 28. dubna 2023, a to poštou nebo prostřednictvím datové schránky.
 
Doručení přihlášky poštou je potřeba zaslat na adresu: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Kompletní přihláška musí obsahovat formulář přihlášky v listinné podobě s podpisem a razítkem a datový nosič (například flash disk), který bude obsahovat formulář přihlášky, charakteristiku obce, doklad o zaplacení registračního poplatku a fotografie.
 
Pro doručení přihlášky prostřednictvím datové schránky (26iaava) je potřeba připojit formulář přihlášky v elektronické podobě, a to přímo z datové schránky soutěžní obce. Přílohy v podobě charakteristiky obce, dokladu o zaplacení registračního poplatku a fotografie pak budou odeslány prostřednictvím datového úložiště na vesniceroku@mmr.cz.
 
Novinkou pro rok 2023 je zjednodušení podávání přihlášky a zjednodušení vyplňovaných podkladů. Postup pro přihlášení a další informace k soutěži jsou uvedeny na webových stránkách: https://www.vesniceroku.cz, v sekci Jak podat přihlášku | Vesnice roku.
 
 
Za stránku zodpovídá Bc. Romana Špindlerová, DiS.