Domů Krajský úřad Metodiky, předpisy, kontroly a interní audit Metodické doporučení k zákonu č. 106/1999 Sb.

Metodické doporučení k zákonu č. 106/1999 Sb.

Metodické materiály Ministerstva vnitra ČR k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Za stránku zodpovídá Ing. Martina Koudelná
Datum aktualizace