Domů Témata Sociální oblast Sociální záležitosti Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Sociální služby - Stanoviska a doporučené postupy MPSV

Postup (376,79 KB, PDF) Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí při registraci poskytovatelů sociálních služeb, jejich změnách, zrušení registrace a související úkony

Příloha č. 2 (36,24 KB, DOCX) Popis realizace poskytování sociálních služeb

Příloha č. 3 (22,27 KB, DOCX) Plán finančního zajištění sociální služby

Příloha č. 4 (24,04 KB, DOCX) Přehled pracovníků

Příloha č. 5 (13,03 KB, DOCX) Podklady pro vyžádání výpisů z evidence rejstříku trestů

Příloha č. 6 (19,31 KB, DOCX) Čestné prohlášení

V případě Vašich dotazů se obracejte na:

Za stránku zodpovídá Ing. Petra Nováková
Datum aktualizace 7. 3. 2024 - 12:15