Přestupky

 

Svědek a svědečné

 
METODIKA
 
STANOVISKA
 
VZORY
 
 

Zkouška dle zákona 250/2016 Sb.

 
Zkouška odborné způsobilosti úředních osob k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

 
 

 

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (1,05 MB, PDF) 3. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 1. února 2022

Metodické pomůcky k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)
 

 

 

Závěry poradního sboru a zápisy z konzultačních dnů

Závěry poradního sboru Ministerstva vnitra ke správnímu řádu
MVČR - přestupky

 

 

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2022

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2021


Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2020

 

Zápis z konzultačních dnů konaných Ministerstvem vnitra ČR za rok 2019

  

 

  

 

 

Za stránku zodpovídá Bc. Pavel Lehocký
Datum aktualizace 5. 10. 2023 - 08:51