Domů Krajský úřad Organizační struktura Odbory Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Odbor kancelář hejtmana a vnějších vztahů

Činnosti odboru

 • plní všechny úkoly kanceláře hejtmana související s výkonem funkce hejtmana, 
 • připravuje hejtmanovi denní rozvrhy jeho práce, 
 • organizuje a zajišťuje přijetí návštěv u hejtmana,
 • organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce související s prezentací kraje a jeho orgánů,
 • zajišťuje nákup darů pro potřeby představitelů kraje a vede veškerou agendu související s poskytováním darů v rámci kraje a krajského úřadu,
 • zajišťuje zadání a výrobu propagačních předmětů určených k prezentaci kraje a vede veškerou agendu související s poskytováním propagačních předmětů v rámci kraje a krajského úřadu,
 • eviduje, ukládá a provádí skartaci písemností v kanceláři hejtmana, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi,
 • zajišťuje mediální politiku orgánů kraje a medializaci jejich činnosti,
 • odpovídá za svěřenou oblast schváleného a upraveného rozpočtu kraje a předkládá podklady pro rozpočtový výhled,
 • odpovídá za majetek, který pořizuje ze svého rozpočtu, a předkládá podklady k zavedení pořizovaného majetku do účetnictví kraje,
 • posuzuje návrhy právních předpisů s celostátní působností,
 • odpovídá za správnost identifikace subjektů (včetně IČO), se kterými jsou uzavírány smlouvy, dle příslušných registrů (např. Obchodní rejstřík, Registr občanských sdružení apod.),
 • zajišťuje spolupráci mezi krajem a našimi a zahraničními regiony,
 • zajišťuje agendu související se zastoupením kraje v Bruselu,zajišťuje zpracování a vydávání Výroční zprávy kraje za uplynulý rok.

viz. Hlavní činnosti odboru

Za stránku zodpovídá Mgr. Veronika Svobodová
Datum aktualizace 12. 7. 2023 - 10:58