Domů Karlovarský kraj O kraji Cyklostezka Ohře – Dalovice – Všeborovice

Cyklostezka Ohře – Dalovice – Všeborovice

Typ projektu Investiční projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování

 

logolink ministerstva pro místní rozvoj a fondů EU

Základní informace o projektu:

  • Výzva č. 66: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
  • Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
  • Financování: Integrovaný regionální operační program
  • Realizace projektu: 04/2022–09/2025
  • Plánované výdaje projektu: 45 000 000 Kč
  • Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_066/0003262

 

Popis projektu:

Cílem projektu je výstavba chybějícího páteřního úseku Cyklostezky Ohře z Dalovic do Všeborovic. Nový úsek v délce cca 1,742 km propojí již existující části páteřní cyklostezky Karlovarského kraje, která je postupně budována od hranic Spolkové republiky Německo až ke hranicím Ústeckého kraje.

Plánovaná výstavba úseku začíná v katastrálním území Bohatice, v místě lávky pro pěší, tzv. Drahovické lávky, vedené přes řeku Ohři z městské části Drahovice do městské části Bohatice na jejím 173,5 km. Dále pokračuje podél řeky Ohře přes katastrální území Drahovice, Dalovice a Všeborovice. Konec úseku je napojen na místní komunikaci Výletní, procházející chatovou osadou Všeborovice. Součástí nové trasy je vybudování lávky přes Vitický potok, který je levostranným přítokem řeky Ohře, do které se vlévá na jejím 165,54 km a tunelu ve skalním masivu.

Přínosem výstavby bude zejména zvýšení bezpečnosti silničního provozu tím, že se cyklisté přesunou z rušné komunikace pro motorová vozidla na cyklostezku. Realizace nové komunikace pro cyklisty přinese pozitivní dopad na zlepšení cyklistické infrastruktury a cyklistickou dopravu do zaměstnání, škol a za službami, a tím přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Výstavbou bude podpořena aktivní mobilita a infrastruktura pro rozvoj cyklistické dopravy.

Celkové výše dotace: 35 275 000 Kč

Za stránku zodpovídá Karolína Macháčková
Datum aktualizace