Domů Karlovarský kraj O kraji Smart Akcelerátor 3

Smart Akcelerátor 3

Typ projektu Neinvestiční projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování

Operační program Jan Amos Komenský 


projekt Smart Akcelerátor 3

registrační číslo projektu: CZ.02.01.02/00/22_009/0004182

Žadatel o podporu: Karlovarský kraj

Partner projektu s finančním příspěvkem: Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

Fyzická realizace projektu: 01.01.2023 – 31.12.2026

Celkové plánované způsobilé výdaje:            74 040 869,35 Kč
z toho:
 • EU (EFRR)                                 48 163 585,50 Kč
 • Státní rozpočet                           14 771 153,45 Kč
 • Karlovarský kraj                          11 106 130,40 Kč
 
Projekt  plynule navazuje na projekty:
 • Smart Akcelerátor (1.kolo) – realizace  od 02/2016 do 07/2019
 • Smart Akcelerátor 2.0 - realizace od 08/2019 do 12/2022
 
Cílem projektu je pokračovat v rozvoji inovačního ekosystému Karlovarského kraje prostřednictvím budování a rozvoje lidských zdrojů pro inovace. Projekt SMA 3 je zaměřen na všechny klíčové oblasti změn Regionální inovační strategie KVK (RIS3 strategie), a to klíčovou oblast změn:
 • A: PRIVATE (soukromý sektor)
 • B: PUBLIC (veřejný sektor)
 • C: PEOPLE (lidské zdroje)
 • D: PROMOTION (atraktivní region)

 
Cílem projektu je rozvíjet inovační ekosystém Karlovarského kraje prostřednictvím:

 • podpory malých a středních podniků s důrazem na transformaci
 • rozvoje veřejné správy (zejména s ohledem na zavádění inovativních procesů, digitalizaci, zvyšování efektivnosti)
 • rozvoje kulturních, kreativních odvětví a podnikavosti
 • investování do rozvoje lidských zdrojů
 
V rámci projektu budou realizovány povinné  a nepovinné klíčové aktivity projektu:

Povinné: Řízení projektu, Základní tým, Mapování, analýzy a evaluace, Vzdělávání a rozvoj kompetencí

Nepovinné: Pilotní ověření a Marketingová a komunikační strategie kraje
 
 
EU_Smart3.jpg
Za stránku zodpovídá Mgr. Bc. Gabriela Donovová, DiS.
Datum aktualizace