Domů Karlovarský kraj O kraji Cyklostezka Ohře

Cyklostezka Ohře

Typ projektu Strategické projekty
Oblast projektu Rozvoj regionu a územního plánování
logoKK.jpgvlajka_EU.jpgLogo_cyklostezka.jpg

Obecně o projektu

Rozvoj cyklistické dopravy a turistiky v Karlovarském kraji byl výrazně podpořen výstavbou páteřní cyklostezky podél řeky Ohře, která vesměs kopíruje tok řeky Ohře a tím protínat celý Karlovarský kraj od hranic s Německou spolkovou republikou na západě až po hranice s Ústeckým krajem na východě.

V souladu s usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 858/12/06 ze dne 7.12.2006, odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje a Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje (APDM KK) zajistily přípravu projektu "Cyklostezka Ohře". Dle tohoto usnesení je nositelem projektu Karlovarský kraj, spolu s městy, obcemi a dalšími subjekty jako partnery velkého integrovaného projektu.

APDM KK navázala strategickou spolupráci se zástupci měst a obcí, přes které je cyklostezka plánována, spolu se všemi relevantními institucemi (např. Povodí Ohře s.p., Lesy ČR s.p., Pozemkový fond ČR) a odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje. Celý projekt "Cyklostezky Ohře" na území Karlovarského kraje byl rozdělen na tři dílčí, souvislé liniové úseky, a to (1) úsek st. hranice se Svobodným státem Bavorsko -  Kynšperk nad Ohří, (2) Kynšperk nad Ohří - Karlovy Vary a (3) Dalovice - hranice s Ústeckým krajem, které aktivně řeší vybraní zástupci APDM KK, p.o..

 • značení č. 204
 • celková délka trasy v KK cca 110 km
 • předpokládaná realizace 2004 až (2009) 2013 (podmíněno získáním dotace ze Strukturálních fondů EU)
 • úsek státní hranice - Karlovy Vary (2004 - 2015)
 • úsek Karlovy Vary - hranice s Ústeckým krajem (2010 - 2015)
 • náklady (odhad) - 500 (555) mil. Kč

Cíle a filosofie projektu:

 • páteřní cyklostezka v KK
 • maximální bezpečnost
 • nenáročné trasy
 • krásné prostředí - bezprostřední kontakt s přírodou
 • rozvoj města a venkova
 • multifunkčnost využití
 • zdraví + poznávání
 • propojení s vodáckou turistikou

Integrovaný projekt Karlovarského kraje

 • žadatel a nositel projektu (na základě usnesení Rady Karlovarského kraje č. RK 858/12/06 ze dne 7.12.2006)
 • zpracovatel žádosti o dotaci z prostředků strukturálních fondů EU a investor
 • součinnost s partnery v regionu
 • vlastnictví v rámci projektu
 • financování údržby cyklostezky
 • zajištění udržitelnosti - zodpovědnost

Mapy, fotografie, video

Partneři projektu:

 • Město Cheb (úsek st. hranice se SRN - Cheb)
 • Město Sokolov (Cheb - Sokolov)
 • Město Loket
 • Město Karlovy Vary
Za stránku zodpovídá Ing. Kateřina Abrahamová Mgr. Martin Biša
Datum aktualizace