Domů Karlovarský kraj Strategie, koncepce a plány Koncepce ochrany přírody a krajiny

Koncepce ochrany přírody a krajiny

Schválená koncepce ochrany přírody a krajiny (3,22 MB, PDF) Karlovarského kraje včetně vyhodnocení SEA (2,39 MB, PDF) a stanovisko (61,83 KB, PDF) podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

 

Plány péče a inventarizace území přírodních rezervací a přírodních památek Karlovarského kraje 

Za stránku zodpovídá Ing. Radoslav Brachtl
Datum aktualizace 31. 5. 2018 - 08:43