Investiční projekty

Filtr

Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary

Název akce: KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary Akce byla spolufinancována Ministerstvem kultury a statutárním městem Karlovy Vary.

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Revitalizace areálu Sokolovského zámku

 Název projektu: Revitalizace areálu Sokolovského zámku Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_050/0003278 Integrovaný regionální operační program 2021 – 2027 Priorita 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech

 Název projektu: Muzejní expozice v Císařských lázních v Karlových Varech Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_051/0002717 Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 Priorita 4: Zlepšení kvality a dostupnosti...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Cyklostezka Ohře – Pomezí-Cheb

 Základní informace o projektu: Výzva č. 35: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství Financování:...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Císařské lázně - koncertní sál

Název projektu: „Císařské lázně – koncertní sál“   Cílová skupina projektu: Obyvatelé Karlovarského kraje, České republiky, Návštěvníci regionu, tuzemští i zahraniční, Podnikatelské subjekty, výzkumné organizace,...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Generel Karlovarské krajské nemocnice

​Popis projektu:                          Realizace projektu „Generel Karlovarské krajské nemocnice“ je připravována z důvodu vyčerpané kapacity stávajících budov, které se v areálu používají pro...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Cyklostezka Ohře – Dalovice – Všeborovice

   Základní informace o projektu: Výzva č. 66: Infrastruktura pro cyklistickou dopravu Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství Financování:...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov

​Název projektu: „Výstavba urgentního příjmu nemocnice Sokolov“Popis projektu:Předmětem projektu je nový model urgentní péče z hlediska kvality, efektivity a dostupnosti, jehož podstatou je systematicky zajistit péči o akutní...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Pořízení majetkového portálu Karlovarského kraje

 Základní informace o projektu Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_008/0002141 Integrovaný regionálního operační program 2021-2027, EGOVERNMENT – SC 1.1 (MRR) Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy Specifický cíl...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty

Becherova vila

   Název projektu: " Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila" Registrační číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/04.00021 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad Prioritní osa: 9.4 Udržitelný rozvoj cestovního...

Typ:
Typ projektu Investiční projekty